O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, svibanj 26, 2006

 

Napisao sam nekoliko postova koji su jako dobro otkomentirani na ovom blogeru, a svima je zajedničko bilo da su sadržavali 20 deka potrganih živaca, šalicu ogorčenosti, nekoliko većih čuđenja, 3 žličice netolerancije, te cinizma koliko stane između prstiju. Ostali satojci su varirali ovisno o postu koji je bio spreman. I svi su se pekli na 300 stupnjeva, full.

 

Onda sam pomislio da je vrijeme za neki laganiji post, nešto bez pečenja, krčkanja, bez svih ovih teških sastojaka i izvukao neku svoju dozlaboga prašnjavu pjesmu, meni jako dragu. I pobrao simpatije, hvala Vam sa velikim V. I dobio lijepe komentare. I ublažio image koji sam imao, nesto poput nadrkanog tipa koji samo viče, buni se, vjerojatno i psuje kada nije na blogeru i ............. postao dosadan. Još sam kasnije bacio neku filozofijicu o vlastitim riječima i natjerao tipa do jaja da mi napise da je vrijeme za jedan mrziteljski post! Znam ja da je to figurativno rečeno, ali ipak..... to je ono u ljudima, nama svima, da je svaka nesreća, problem, katastrofa, neuspjeh, prevara........ interesantnija od bilo čega pozitivnog. Zato je sve više crne kronike u novinama. Zato jer mi to tražimo. Mi čitatelji. Zato je toliko nasilja u filmovima. Zato jer mi to tražimo. Mi gledatelji. Zato je..... ma sve znate! Zato je draga Memo malo njih spremno volontirati za humane ciljeve, to donosi samo osmijeh, a kome je još do osmjeha? Posebno tuđeg!

 

A što se mojih postova tiče, ma vratiću se ja na staro odmah slijedećim postom, i ponovno ću izgledati nabrušeno i ljuto, čvrsto i odlučno da vas sa malim v sve operem, a ne ovako zaljubljeno. Uostalom ovo i je blog o svinjarijama i samo ponečem lijepom!

 

Nemres bilivit!
.


NeMresBilivit @ 14:52 |Komentiraj | Komentari: 20 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.