O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
subota, rujan 30, 2006Istina je da ovo nisam smislio ja! Istina je i da je to fraza koju će većina potvrditi! Ali se onda postavlja pitanje tko je glup! Kako je moguće da se svi pozivamo na ista opravdanja..... gdje je onda ta većina..... ma mi smo!

Jednom je moj najbolji prijatelj rekao za svoju mamu, koju je volio više nego bilo koga.... ma što se ona sprema, ma što ona zna o politici, za koga će ona glasati? Ili za onoga za koga joj tata kaže ili za onoga tko joj se fizički najviše sviđa.... E tu je, uprošćeno rečeno, poanta.

Ja sebi dajem za pravo tvrditi da ne spadam u tu kategoriju. A moj argument je da pristajem da se za podobnost glasanja smisli bilo koji kriterij, i ja sam spreman povinovati se rezultatima istog. I ne glasati ako se ne kvalificiram. Znam da ćete svi sada to reći, jer od toga nema ništa, ali nemojmo se lagati! Znamo svi gdje smo i što smo...

Eh ali, kako ne postoji priča koja nema ali, kako doskočiti tome? U tome je kvaka! Nikako! Svijet i njegovo funkcioniranje, počiva isključivo na manipulaciji glupima! Kompletni tokovi novca regulirani su količinom ljuske gluposti, naive i neobrazovanja. I poremetiti to značilo bi kolaps, potpuni raspad sistema! Zato glupaci svih boja i rasa, svih spolova i nacija, nemate brige, vaše pravo glasa nikada neće biti ukinuto!

Nisu analitičari na zapadu glupi ljudi, daleko od toga! Oni su jako dobro odradili svoj posao i zaključke o tome više nego uspješno primjenili u praksi. Marketing je tu glavna igračka onih koji nisu glupi, da manipuliraju onima koji jesu. Nijednu priglupu ženu danas nije teško uvjeriti da su pampersice idealan proizvod za ostaviti desetak tisuća novaca koliko okvirno potroši dijete dok ne nauči tražiti da piški, nijednoj nije teško uvaliti krilca na ulošcima jer se bez krilaca gine, ko je vidio svijeta bez krilaca, nikome nije problem danas uvaljati mobitel već od jednocifrenog broja godina, jer gdje si vidio da ne možeš dijete nazvati u svako doba, pa oduviek su mobiteli postojali, kako bi svijet inače funkcionirao, a tek o autima da ne pričam, svakih par godina novi, ko je vidio voziti poderotinu po autoputevima! I tako ukrug, ajmo novi plazma ekran, uz njega ovaj čips i ono gotovo jelo i peri po nekom od reality showova od kojih zastaje dah ili se ledi krv ili će vam pomoći da odgajate svoje kretenasto dijete. Zadržao sam se na sitnicama, neću spominjati velike biznise poput ratova.

Da, upravo to sam htio reći, demokracija je sumrak, i takva, po principu da je svaki glas isti, duboko je nepravedna, kao što je nepravedno bilo komunističko svi smo jednaki i svi isto vrijedimo. Ma nismo i pokazalo se da u ekonomskom smislu ne pali. Ali u političkom evo pali, jer se pollitički može upravljati tako da rezultati budu dobri onima koji upravljaju, a to je manjina. Većinu onda samo treba uvjeriti da je i njima dobro, a za to služi marketing...... i mrkva zvana demokracija, kojom svakom idiotu titraju ....

I kada dodje dan , izađe idiot na najbliže glasačko mjesto i odglasa.......... za još više svega nabrojanog. Pametnima dosta, a budale ionako nikada neće shvatiti, dakle dobro je, većini je dobro! A tako i treba, jer većina odlučuje!


p.s. moje mišljenje:


najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:


fridakahlo
Lescaricature
vlasnikbloga - 24.9.2006 19:05:28
vrhunske_ribe
idro
Pearl - 29.9.2006 10:59:59

.

NeMresBilivit @ 14:59 |Komentiraj | Komentari: 95 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.