O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, prosinac 31, 2008

Danas sam dobio slijedeći mail:


NeMres --

Barack Obama will be sworn in as President of the United States of America on January 20th, 2009.

...........
...........

Make a donation of $5 or more right now. You and a guest could receive your ticket to history.
........
........
The Inauguration will be a once-in-a-lifetime event. I hope you can join us.

Thank you,

David

David Plouffe
Campaign Manager
Obama for America


odgovorio sam mu (naravno na engleskom):


Dragi David,

Toga dana imam u našem klubu studenata jedan koncert koji ne mogu propustiti. Sviraju dečki iz susjednog kvarta. Da nema tog koncerta bila bi mi baka bolesna ili bih morao na otvorenje butika čarapa koji otvara moj frend Zdena ili bih jednostavno rekao da me boli ona stvar za pizdarije poput vaše inauguracije.
Osim toga, također te želim izvijestiti da mi ne treba taj vaš "ticket to history", jebe mi se za history, meni je draža ona "ticket for future" koje ste vi već sve sebi namjenili a nas ko jebe.
Eto tako stoje stvari, da mi engleski bolje ide napisao bih ja tebi i puno duže pismo ali ovako moram skratiti jer bi me mogla iznenaditi Nova godina dok ja sastavim sve što bih vam imao reći.
Pozdravi Michelle, zahvali joj na čestitkama i probajte ovoga puta inauguraciju izgurati bez mojih 5$.
Pozdravi i Obamu, iako mi njegove čestitke nisu stigle.

NeMresBilivit

p.s. idem na skijanje slijedeći tjedan, pa ako budete žicali još koji dolar, razmotriti ću to nakon 15.01.2009.
.
NeMresBilivit @ 11:07 |Isključeno | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.