O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
četvrtak, kolovoz 31, 2006

Gle, nije ovo namijenjeno nikome posebno, a nadasve ne dečkima koji zaviruju tristodvanaest puta na dan na monitor svog računalnog ljubimca, koji se tresući štrecaju pri nailasku na komentar onoga koji se ne slaže sa njima i koji žarom sa kojim se brani domovina ili čast ili se bari kakav dobar komad, brane svoje stavove i dovode pameti tamo nekoga koga nikada nisu imali prilike uživo tome učiti. Ovo nije namjenjeno nikome od brojnih na kojima ostaje odgovornost za smanjeni natalitet, za frustracije sve većeg broja nezadovoljenih žena, ali i muškaraca, te za porast dobiti informatičkih korporacija ili samog Matije Babića naprimjer, a na uštrb promicanja virtualnog samozadovoljavanja, prvenstveno sklopa koji se nalazi u visini čela! Ovo je samo obična crtica iz života dvojice studenata od kojih sam jedan bio ja!
 
Eh da, imali smo ideje kao i svaki nadobudni stadent! Vrijeme je samog početka studija, vrijeme je kada nema još na tržištu nikakvog informatičkog časopisa, Spectum i Commodore su nazivi računaljki koje svi žele imati, PC je tek sklopljen tamo u IBM-u, ali ga još nitko nije vidio i neće još godinama.... a mi smo završili matematičko informatičku školu, upisali elektrotehnički fakultet, imali s moje strane jaki znanstveni background, a sa strane frenda i jak politički. I imali smo ideju. I mislili smo da je genijalna!
 
Dakle ideja je bila napraviti prvi informatički časopis u Jugi! Uaaauuuu! I potrošili smo mi nekih šest dobrih mjeseci, i znate kako je to tada išlo, financije su bile luk i voda ako si imao igrača, a mi smo ga imali u liku jednog od najmoćnijih ljudi tada na ovim prostorima, čovjeka koji je vodio tada najveću novinsku kuću i bio u visoko rangiran u Centralnom komitetu, imali smo sa stručne strane sve što je tada postojalo i daleko smo mi bili odmakli sa rabotom. Naš profa informatike iz srednje bio je simpatičan lik koji nas nikada nije puno davio, više je brinuo o lovi koju je zarađivao na telki, vodeći informatičku obradu Kviskoteke naprimjer. I baš toga lika sreli smo na trgu dok je čekao tramvaj.
 
Klasika....... kako ste druže?, tako se onda obraćalo profesorima... dobro, a vi dečki kako je na faksu..... i tu mi potegli priču o našem časopisu.... pa druže zamislite ovo smo već riješili, pa ono ćemo ovih dana, pa prvi ćemo biti, pa čitaćete nas, pa jel bi vi možda htjeli napisati koji popularni članak, a da pitate Žalca da li bi on možda stalnu rubriku, vi ste si dobri....... i dugo mu nije dolazio tramvaj, a on onako sa svojom podužom bradicom, šeretskim smiješkom i realnim očima mirno nas sluša. Ni da trepne. Barem deset minuta, u dahu, jedan pa drugi, prepuni samopouzdanja i ponosa svome profi informatike pričamo o prvome informatičkom časopisu u državi, koji će uskoro.... kad evo tramvaja. On se popne na prvu štengu, okrene se, naše su oči uz otvorena usta čekale taj njegov amen, to odobravanje, pohvale i izražavanje ponosa svojim đacima, savjet da istrajemo i ono obavezno: ako vam ikako mogu pomoći........ pogleda nas...... obojicu ponaosob...... i razgovjetno, prije nego je zamakao u gužvi: ............. dečki, u vašim godinama ja sam fukao!

Nemreš bilivit!

p.s. moje mišljenje:

najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:

Nimfica
Pirvoz
Psmtr
.
NeMresBilivit @ 08:32 |Komentiraj | Komentari: 73 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.