O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, lipanj 28, 2006
 
Negdje sam nekada čuo odakle je izveden naziv turbo folk. To bi u mojoj slobodnoj interpretaciji glasilo otprilike ovako.........
 
Folk – to je narod. Turbo – to je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je dakle sagorjevanje naroda pod pritiskom direktnim ubrizgavanjem propagande.
 
Kako to sagorijeva narod? Tako što se razbuktavaju najniže strasti kod pojedinca koji se utapa u masu. Turbo folk nije muzika, turbo folk je miljenica masa, bućkuriš svega i svačega, raznih boja, okusa, mirisa, osjećaja!
 
George Bush i Adolf Hitler su turbo folk, Franjo, Alija i Sloba su turbo folk, nacionalizam je turbo folk, porno shopovi su turbo folk, trgovina ljudskim organima je turbo folk, džipovi sa širokim gumama su turbo folk, zlatni lanci i dragulji su turbo folk, kokain je turbo folk, kriminalci su turbo folk. Tetoviranje, piercing i body art su turbo folk, auto saloni i auto otpadi su turbo folk, registracije sa okruglim brojevima ili sa imenima su turbo folk, glasački listić koji svaka budala može ispravno popuniti je turbo folk, homo, bi i metroseksualci su turbo folk, punionice izvorske vode su turbo folk, pržionice kave su turbo folk, demokracija zapadnog tipa je turbo folk, kravlje ludilo i ptičja gripa su turbo folk, Marlboro je turbo folk, McDonalds je turbo folk, Benetton je turbo folk, Eurosong je turbo folk, modni kreatori su turbo folk, shoping centri na kraju grada su turbo folk, sapunice su turbo folk, palačinke sa nutellom su turbo folk, politički marketing je turbo folk, styling je turbo folk, silikoni su turbo folk, reality show je turbo folk, kladionice su turbo folk. Kokteli su također turbo folk, kokice za mikrovalnu su turbo folk, pečenje na ražnju je turbo folk, techno party je turbo folk, etno jazz je turbo folk, play station je turbo folk, Matija Babić sa onim tenisicama je turbo folk, svjetsko prvenstvo u nogometu je turbo folk, pa čak je i Ceca turbo folk........
 
Mrzim TURBO FOLK ! ! !
.
NeMresBilivit @ 15:02 |Komentiraj | Komentari: 51 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.