O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, siječanj 15, 2008

Ovaj post nema veze sa sportom, kao ni Zdravko Mamić uostalom.

Ovaj post nema veze sa rimskim studentima i znanošću, kao ni papa naravno.

Ovaj post nema veze niti sa prosperitetom države, kao ni Ivo Sanader ili sa vanjskom politikom, poput Gorana Jandrokovića.

Nikakve veze sa bečkom školom kao ni Luka Bebić, znate ga.

Ovaj post definitivno nema nikakve veze sa demokracijom kao što je nema niti Hrvatska demokratska zajednica, ni sa ljevičarenjem kao što ga nema ni eSDePe.

Jasno je da nema veze sa spašavanjem srba kao što takvih veza nema Branimir Glavaš.

Zatim, nema veze sa borbom za prava žena kao što je nemaju BaBe, niti veze sa hrvatskim jezikom kao što je nemaju ni naši jezikoslovci iliti lingvistički genetičari...

Nadalje, ovaj post nema poveznica sa novinarstvom, kao ni Istraga NoveTV, nema veze sa filmskom umjetnošću kao ni filmovi Jakova Sedlara, nema veze sa poezijom kao ni velika većina blogera koji misle da imaju...

Nema veze ovaj post sa brigom o djeci kao što je nema niti Centar za socijalnu skrb...

Nema veze, nema veze baš nikakve ovaj post sa međunarodnim vodama kao ni slovenci, a bogme niti sa Kosovom kao recimo Srbija...

Na časnu riječ, nema ovaj post veze sa građanskim šlifom kao ni Bandić, niti sa načitanošću kao prosječni amerikanac, ali i natprosječni.

Na kraju, nema veze ni sa novcima, kao ni Ivan Šuker ili poštenjem, kao Polančec, ni sa realnošću, kao Milanović, Zoki Milanović....

Ma nema veze ovaj post ni sa čime... kao i svi ovi što veze nemaju.... nemreš bilivit!

.

NeMresBilivit @ 21:46 |Komentiraj | Komentari: 73 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.