O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, listopad 17, 2006

E sada kraj! Tata ti je jugonostalgičar da znaš. I tebi isto! I tebi! I svima!
Ko nije shvatio niti neće, pa da pišem trideset i tri nastavka!
 
Dakle tema nije bila Juga! Dakle, tema nije bila što bi bilo kad bi bilo! Dakle, tema nije bila niti okretanje u prošlost!

Dakle tema je bila samo i jedino: ANALIZA odluke da se istupi iz Juge i posljedice takve odluke! I to iz kuta onoga što nam je bilo servirano kao osnovni motiv izlaska! Ekonomski aspekt!

Nema tu politike! Govoreno nam je da ćemo biti bogatiji ako izađemo nego ako ostanemo tada! A opet da ponovim samo jednu stvar! Zar ima naivnih koji misle da se raspao slučajno bas tada i SSSR i ČSSR, a da je postojala i trunka šanse da SFRJ opstane i to još kao unitarna? Taj koji u to vjeruje.......... ma neka vjeruje.

Juga bi se raspala tako i tako, ali bi možda , to je sad nagađanje, ušli kao 23.000.000 u EU, pa više i ne bi bilo važno jeli Juga ili ne! Međutim ovo nagađanje je nevažno za priču. Nabrojao sam činjenice o broju branitelja umirovljenika, o razrušenosti i obnovi, o troškovima liječenja, o troškovima razminiravanja, o posljedicma PTSP-a, o krađi u privatizciji koja je provedena u ratnim uvjetima neuporedivo veća nego bi bila moguća u mirnodopskim uvjetima.... i još mnogo toga........ a još više toga nisam nabrojao. I onda sam izvukao samo branitelje i rekao da samo to što ćemo pedeset godina za stotine tisuća njih odvajati mirovine je dovoljno da ne možemo govoriti da će nam biti bolje nego da toga nema! A ko normalan to može osporiti!

I još sam rekao da to nijedna zemlja u EU neće imati, jer su oni iz njihovog zadnjeg rata, drugog svjetskog, u međuvremenu pomrli. A mi smo sebi natovarili za slijedećih pedeset godina nove na vrat.

I nisam razgovarao o ljubavi prema Hrvatskoj, nisam mjerio ničiju krivicu, nisam se izjašnjavao niti za niti protiv EU, Austrougarske, Jugoslavije.... pokušao sam samo reći kako smo u goroj ekonomskoj poziciji nego što smo mogli biti, a to nam je bio glavni motor odluke da izađemo.... mene ovdje politika nije zanimala, kao što nikog normalnog ne zanima politika kod donošenja važnih životnih odluka... svi mi tada računamo! A ovdje smo se preračunali!

KRAJ!


p.s. moje mišljenje: 

najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:
 
apsolutno bez konkurencije: macbeth
 
junkyarddawg
mokowski
kawai
mastermind
dolphin
ludara_no1
ida
faithless7   16.10.2006 0:27:12
spin
video
NeMresBilivit @ 16:18 |Isključeno | Komentari: 0
 
Index.hr
Nema zapisa.