O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, kolovoz 11, 2006

Sad bih ja tri posta mogao napisati o ovoj temi. Ali neću! Tek da piknem u onu suhoparnu poštapalicu o potrebi prihvaćanja nekoga onakvim kakav jest! U jednoj svojoj pjesmi, pradavno napisanoj, spomenuo sam istine koje bi pocrvenjele da to uistinu jesu...... ovo je jedna od njih!
 
Inače smatram vrhunskom gluposti prihvaćanje nekoga takav kakav je! To mi spada u sam vrh nebuloza! Ma neću te prihvatiti ako mi nije ćef i gotovo. Ja ću makar pokušati promjeniti sebe na bolje i neću da netko, po definiciji, mora trpjeti moje mane. Ako želi i sposoban je, onda OK, ali ako ne želi, onda ću ja manu ispraviti, barem probati, željeti, a ne mrtav hladan očekivati da me neko prihvati kao kučku! Kako bi to rekla blogerica Yemaya. A i plejada kučki širom planete! Vrijedi i za muške kučke. Sa takvim stavom prihvaćanja jedinke takve kakva je, i dalje bi bili u pećinama i jeli tabanima..... ne želim te prihvatiti takvu kakva si, želim da ispravljaš, ti svoje mane, a ja svoje i da se izgrađujemo prema naprijed, prema gore, prema višem, prema ljepšem, prema boljem, prema ukusnijem....... jer i time pokazujemo ljubav........ Kako da ti vjerujem da me voliš, ma kako da osjetim, ako nisi spremna za mene popraviti sebe! Ako nisi za sebe spremna, kako ćeš za mene biti! Ne govorim ja ovdje o finesama, govorim o onome gdje se oboje slažemo kučko da nisi u redu, a ti onda kažeš da te prihvatim takvu kakva si! Ma da ne bi! Samo će hormon možda prividno prihvatiti takvu naredbu, ali glava neće dušo, mislim kučko! Primitiva je reći ikada u životu: takav sam i gotovo, ako ti se takav sviđam, dobro, ako ne, onda.......... Vrhunska primitiva, a posebno kada je izgovoriš sa dvadesetak godina! Što je najčešći slučaj! Samo idiot može misliti da je gotov sa izgradnjom ličnosti i da je formiran i da je takav kakav je! Jao tebi ako si takva kakva si.......... kučko!
 
Ili sam ja primitivan i glup?
.
NeMresBilivit @ 11:57 |Komentiraj | Komentari: 77 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.