O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
nedjelja, rujan 21, 2008

 


E  sad mi je srce na mjestu. Neće oni meni prodavati ispite! I to samo bogatima. Vidiš kako su pokvareni, siromašnima neće prodat! Siromašni neka uče! Ma da ne bi. Pa onda kad bedasti bogati dođu na vlast, da mogu zajebavat siromašne kak se prave pametni. Stara otrcana fora. Nego, čuo sam da su pustili Dešu, kažu nema za sada dokaza da je Deša tražila keša. Pustili su i još jednog profu. A Zagorca, Rojsa, Đapića i ostale nisu ni privodili.

Inače, kažu da su ovi sa prometa najgori. Oni fakat nemaju isprike. Makar mi dođe logično da su imali najveći promet. Ali ovi sa ekonomije bi se mogli izvući. Načuo sam da je Deša rekla kako je samo provodila praktičnu nastavu, kako je učila studente što je to ekonomija u praksi, konkretno što su to kupoprodajni odnosi, jer da se na faksu isuviše teoretiziralo, a da se praktično nije primjenjivalo i da nam je zato ekonomija u kurcu. I žandari su joj povjerovali. Još će joj doma na kolače ići onaj advokat od države. Koliko sam čuo iz pouzdanih izvora, oni gadovi od portira su se za sada izvukli. A upravo su oni dozvoljavali nesmetani ulaz u prostorije fakulteta korumpiranim profesorima i studentima kako bi mogli obavljati svoje prljave rabote. Isto tako su zasad pošteđeni i konobari u kafićima u kojima se proslavljao obavljeni posao. Sve to treba pohapsiti, nikome ja ne bih dao da izmigolji. Jer svakome je jasno da će ovom veličanstvenom redarstvenom akcijom biti zadan odlučujući udarac korupciji u hrvata. Kada se pospremi profesore u one sobe sa rešetkama, vani će ostati tek pokoji nogometni sudac i to je to. Ili se netko možda može sjetiti još nekog  korumpiranog u Hrvatskoj?

Iako nema nikakve veze sa temom,  baš sam se sjetio jednog tipa iz kvarta čiji je mali obijao trafike, nije odlazio u školu, izazivao je tuče u kojima je upotrebljavao i bokser i palice, drogirao se još od prvog srednje... Tip je bio pun razumijevanja za kompleksnost odrastanja, za teenagerske probleme i adolescentske ispade. Međutim, odlučno se postavio i strogo ga kaznio jednom prilikom kada je mali odbio otići u posjetu rodbini u Hercegovinu. Jer, što je previše, previše je...


.

NeMresBilivit @ 18:50 |Komentiraj | Komentari: 140 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.