O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, studeni 7, 2008
Prolazi vrijeme, a i što će! Dosadno mu sa nama pa neprestano ide ne bi li konačno izašlo iz kenozoika i naišlo na nešto interesantnije nego što su ljudi. Kada bi se takvo što desilo, brijem da bi i vrijeme malčice stalo. Odmorilo bi, misliš li da je lako pičiti stotinama miliona godina bez prestanka?

Evo i ja pičim, uglavnom prebrzo, često i bez valjanog razloga. Teško mi se sjetiti gdje nisam bio, a još teže gdje sam sve bio jučer. I taman kad bih zastao, taman kad pomislim da sam naletio na nešto vrijedno stajanja, iskrsne razlog koji me natjera da ispružim korak. Ni oka da sklopim. Budan sanjam. Sjećam se, jednom je i svjetlost ostala kao ukopana kada je moj život projurio.

I tako, svi nekuda žure, netko za novcem, netko za karijerom, poneko u bolje sutra, neki čak i u povijest, a ja užurbano radim na tome da usporim i nikada brži na tom poslu nisam bio.  Doći će i mojih pet minuta i nadam se, trajat će godinama. U protivnom, ovaj svijet će postati mjesto nepogodno za život.

P.S. Bogamu, baš nemam sreće! Kad god odmaram, ne valja. Ona moja fotografija gdje ja ladim muda u zaleđenom Nilu nije ušla ni u uži izbor natječaja za najosjećajniju fotografiju. Kažu ne vrijedi jer se Nil ne ledi... otkuda sam ja to znao?

.


NeMresBilivit @ 02:36 |Komentiraj | Komentari: 183 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.