O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, studeni 13, 2012
 

Kako hrvati u posljednje vrijeme neprekidno  postavljaju pitanje gdje je naša lova, naš dopisnik je odlučio ozbiljnije istražiti taj problem kad se već niti jedna od nadležnih službi nije pozabavila tim fenomenom. Mup i Uskok su pokazali doduše određene namjere, ali kako se Institut „Ruđer Bošković“ kao najpozvanija ustanova za objašnjenje prirodnih fenomena u hrvata  nije uključio u projekt „Istražimo nestanak ogromnih količina kuna bez ikakvog traga“, to su napori Mup-a i Uskok-a ostali, prirodno, bez rezultata.

No,  naš novinar je iznimnom upornošću došao do šokantnog otkrića. Slučajno je saznao da se isto pitanje postavljalo već dva puta: '71. i krajem '80-ih. Sakupio je ogroman broj članaka iz hrvatskoga tiska toga vremena, te je potom analizom svih tekstova nedvojbeno utvrdio kako se u sto posto slučajeva iznosi da je hrvatski novac odlazio u Beograd, te da su dakle isključivi krivci srbi. Također, svi tada relevantni suvremenici, poput dr. Tuđmana, Dr. Đodana i Dr. Veselice nedvojbeno zaključuju da će Hrvatska čim zaustavi srpsko prisvajanje hrvatskoga novca biti ni manje ni više nego Švicarska.

Krenuvši dalje sa analizom, utvrdio je da danas Hrvatska nije ni blizu Švicarske, te da je slijedom navedenih otkrića jedino objašnjenje, na opravdano pitanje građana Hrvatske „Gdje je naš novac?“, da nas srbi i dalje kradu. S druge strane, današnji hrvatski tisak i ostali mediji uvjerljivo donose članke o tome kako novac završava kod raznih Sanadera, Kutli, Todorića, Pašalića, Polančeca, Ježića, Rojsova, Keruma, Gucića, Čehoka, Mravaka, Protega, Mačeka, Barišića, Marinaca, Mladinića, Peveca, Mladinea, Žužula i ostalih viđenijih hrvata.  A što najprostijom logikom dovodi do zastrašujućeg zaključka da je dr. Vojislav Šešelj bio u pravu i da su hrvati ustvari srbi !

.

NeMresBilivit @ 19:32 |Komentiraj | Komentari: 13 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.