O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
subota, kolovoz 27, 2011
 

       - Tata, tata, rekao mi je ministar tu neki da sam luđak. – uleti mi sin uzbuđeno dok sam tražio ručnik za plažu. – Ha, ha, odakle ti da je taj ministar, to mora da je neka seoska luda koja se tako predstavlja, pa ne hodaju sine moj ministri po malim primorskim mjestima i vrijeđaju djecu. – Ma ne kužiš, pa nije to rekao tu neki čovjek, nego sam vidio na televiziji. – Jooooj, daj onda ne drami toliko, uletio si ko da ti je netko tu na ulici rekao. Kakav ti je sad to štos? - Ma nije štos tata, rekao mi je. I tebi je rekao da si luđak. - Ček' malo, daj polako da vidimo o čemu se radi.

      - Da vidim šta je to mali zabrijao u svojoj glavici – čitam ja vijesti na mobitelu. Ma ko će tražiti, sitna slova, guglam ja riječ luđak. I izbaci mi iz prve: „Ministar Karamarko.... " A tu smo dakle! - Samo luđak može ne biti antifašist – poručuje ministar. Slažem se, iako je dan ranije tvrdio da on nije antifašist. No hajde, nazvati samog sebe luđakom, makar da si to bio samo jedan dan, nosi nešto simpatično, samokritika zna biti interesantna. Ali, antifašist je toliko normalno danas biti, kao recimo imati dvije ruke, dvije noge, piti vodu, jesti rižu, prati se sapunom, da nisam shvatio poantu. Ne vidim potrebu isticanja te osobine. Moji su od pojave fašizma bili antifašisti. Doduše, kao većina visokoobrazovanih ljudi nisu bili baš borbeno raspoloženi. Pomagali su uglavnom znanjem, ili kako bi rekao moj djed: - ja sam antifašist građanskog tipa. Čuo sam i starog da se tako izjasnio nekom prilikom, a ja sam potpuno na tom tragu. Djed je tako, kao strojarski inženjer, pravio prvi partizanski oklopni vlak, stari je napisao nekoliko sveučilišnih udžbenika, a ja ću još vidjeti koji će biti moj glavni doprinos antifašizmu. Čitam dalje. Samo luđak može ne biti antikomunist. Jebote, šta ovaj sad hoće reć, malo mi je komplicirano. Čitam ponovo. Ma tko zna kako novinari interpretiraju – pustim ja audiovideo zapis. 

    Provjeravam u svojoj glavi, sam sa sobom, tko sam i što sam. Vrtim kombinacije, i nikako ne uspjevam pobjeći od kvalifikacije „luđak po Karamarku“. Komunist nisam, barem nisam bio. Kao rođeni buntovnik i nepopravljivi kritičar, još tamo '83. odbio sam za vrijeme služenja vojnog roka ući u Partiju. Obrazložio sam da se kao osamnaestogodišnji brucoš smatram nedoraslim za odgovorne partijske zadatke. Sve je prošlo sa samo jednim, ugodnim, razgovorom sa komandirom čete, kapetanom Tadićem kome je naravno sve bilo jasno. Dvije godine kasnije sam pisao kako će srp i čekić završiti u muzeju, zbog čega sam također imao tek manjih, spomena ne baš vrijednih problema. Tada sam sve gledao kroz prizmu kritike postojećeg i bilo mi je lijepo ne biti komunist. No, kasnije ću saznati da o samoj ideji komunizma nisam imao ni približno jasnu predstavu i da mi ona uopće nije strana, iako sam ja danas poslodavac koji eksploatira radničku klasu. No to nema veze s idejom samom, to je tek prilagođavanje postojećoj situaciji.

    Dakle, dok sam mladenački buntovno odbijao biti komunist u komunizmu, jedva shvaćajući taj pojam, sami komunisti nisu mi dali povoda da postanem antikomunist. Kasnije sam se samoj ideji približio, a zla počinjena u ime ideologije znao sam odvojiti od ideologije same. Čovjek čije su vijuge razvijene iznad nivoa ganglija, lako će razumjeti da je fašizam kao ideologija zločinački i da je provedba te idelogije nužno zločinačka, a da u idelogiji komunizma zločina nema, te da sva zla počinjena u ime komunizma imaju isključivo veze sa samom provedbom, dakle, ljudima sa imenima i prezimenima, a ne i sa ideologijom kao takvom. Kako je ministar policajac obrazovan, to se pretpostavlja da se izdigao iznad ganglij nivoa i da mu je to jasno. Dakle biti ili ne biti komunist je pitanje afiniteta, načina razmišljanja, životnih okolnosti. Biti antikomunist je slično pitanje. I sve je to legitimno i sve to mogu i ne moraju biti i školovani i priprosti ljudi, i dobri i loši. Ako je Crnimarko antikomunist, to ne znači nužno i da je luđak, još manje ako se ipak odlučio biti i antifašist. No ako misli da smo ja, i moj mali, a i cijela familija, jer među njima baš i nema antikomunista, luđaci, onda ja ne mogu nego ustvrditi da slijedom iznesene teorije ja nikako ne mogu biti Karamarko. Po toj teoriji to može samo luđak.

.

NeMresBilivit @ 16:20 |Komentiraj | Komentari: 52 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.