O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, lipanj 27, 2006

Nedostatak pismenosti kod generacija koje nadiru, česta je tema svih dežurnih seratora poput mene, koji u nedostatku razumijevanja trendova koji neumitno dolaze, uzimaju sebi za pravo komentirati sve i svašta, pa i to kako nove generacije nemaju literarnu podlogu za jedan duhovno bogat život. Nisu pročitali ništa osim Harry Pottera, a i njega su češće gledali nego čitali. Razlika između Ane Kournjikove i Ane Karenjine je u tome što je prva poznata tenisačica, a druga nepoznata tenisačica..... i to sam jednom čuo. Da i? Takvi kao ja ne sjećaju se da su isto tako za nas govorili, pa smo živi, zdravi i ništa nam ne fali... uglavnom. Da ali, jer uvijek postoji neko ali, mi smo živjeli u doba kada je komunikacija zahtjevala određani stupanj izražavanja, kada je ljubav često preko pisama išla, kada nije bilo tehnike koja je robotski pojednostavnila riječnik, kada se osmijeh trebalo opisati riječima smislenijim od lol. Da i? Takvi kao ja ne mogu podnijeti činjenicu da današnji klinci imaju neuporedivo više mogućnosti za ubiti sate nego smo ih mi imali, pa niti nađu vremena, niti imaju potrebe toliko čitati, još manje čitati to što smo mi čitali. Uostalom, mogućnost komunikacije koja nas je uzdigla iznad ostalog životinjskog svijeta nema za svrhu biti komplicirana, baš naprotiv. Da ali, jer ali nikada ne nestaje, mi smo se družili, gledajući jedan drugog u oči, a vi gledate jedan drugog u monitor i chat, umrijećete ne vidjevši tko je sa druge strane. Da i? I tako bi mogli ponavljati povijest prethodnih generacija, nadajući se da ćemo baš mi biti ta koja će zaustaviti svoje vrijeme. Ali povijest nas je naučila da to ne pali. Zato prestajem srat i počinjem se truditi da razumijem način komunikacije automatizirane omladine, njihove potrebe i kombinatoriku kojom od nekoliko smajlija grade čitavu filozofiju, spletove osjećaja i poruke koje svi razumiju. Kao što svi razumiju i slijedeće stihove.
 
Ne čudi se zašto
kažem da te volim
i ništa više,
jebem mu maiku
ovo je haiku!
.
NeMresBilivit @ 10:45 |Komentiraj | Komentari: 29 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.