O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, kolovoz 7, 2006

Čitam ja ovih dana prepucavanja i tu na blogeru, pa i na „ostatku“ medija u hrvata, razne oštre polemike u vezi zločina, Oluje, četnika, domovine, Biljana, Knina, gardijskih brigada, paleža, pobjeda, bijele i smeđe tehnike, ponosa i slave i ... nekako mi je sve neki gadljiv okus u ustima, sad jel od ove kemoterapije ili......... vrag će ga znati.

Čitam ja tako i sve bi sud neki donio, al osim univerzalnih vrijednosti, koje ionako svi znamo (ajme zablude, ma šta zablude, laži bezobzirne!), u ostalo se ja ne kužim. Kažu povijest će reći svoje sa dovoljne vremenske distance, kada se duhovi smire, i kada se sa dovoljno argumenata i povijesnih činjenica bude moglo objektivno sagledati, kako mu vole tepati, nemirno vrijeme na Balkanu! Međutim jedna je stvar hitna: izdajnici se moraju obilježiti sada, možda ne toliko zbog devetog kruga pakla u kome bi se oni, tako kažu, pržiti trebali, već zbog toga da ih se prokaže i onemogući u daljnjem djelovanju, eh kako bi šteta koju će povijest jednoga dana objektivno procijeniti bila što manja! I tu ja postavljam pitanje, naravno samome sebi: izvjesni novinar Junk-nešto ili Pero iz tamo neke Panonije, ko je veći izdajnik domovine? I ko će sutra veću štetu mojoj djeci napraviti svojim djelovanjem? I zbog koga će sutra domovina biti lošija i prezrenija i psovanija? Meni ne treba povijest da mi to utvrdi! Za sve ostalo ja ću je lijepo čekati da se očituje.......... ozbiljno kao što znanosti i dolikuje!

Čitam ja ponekad povijesne knjige. Iliti historijsku literaturu. Zanima to mene i više nego nađem vremena. A kada ga nađem, često mi se desi da naletim na nešto više slično Mikijevom almanahu nego ozbiljnoj literaturi. Ma kako stvarno ona ozbiljna bila. Nije da su autori neozbiljni, sama povijest zna biti neozbiljna do jaja! Makar i autori, kad ih već pominjem, znaju srati, posebno ako u mudima imaju nacionalni naboj, pa još ako su ih pritisle godine a imaju titulu akademika.... Onda znaju biti neozbiljniji od povijesti same.   Evo fragmenta koji sam našao i odvalio, pa nije niti stotinu godina prošlo......

"..... Interesantno je napomenuti da je niški aerodrom imao istorijsku ulogu u razvoju vojne avijacije u Srbiji. Godine 1912. 24. decembra, po direktivi načelnika štaba vojske Kraljevine Srbije Radomira Putnika, osnovana je komanda ratnog vazduhoplovstva sa sedištem štaba u Nišu. Tadašnja srpska ratna avijacija bila je sačinjena od aeroplanske brigade, jedinice izviđačkih balona sa toplim vazduhom, odeljenja sa vodonikom za punjenje balona i odeljenjem goluba pismonoša. Za smeštaj ovih snaga izgrađen je aerodrom na Trupalskom polju. Radovi su uključivali izgradnju hangara za tehniku i baraka za ljudstvo kao i ravnjanje zemlje za poletanje i sletanje aviona."

Jebem ti avijaciju..... zanima me čime je tadašnja protuzrakoplovna obrana gađala odeljenje golubova. Čujem da ni danas nije mnogo bolje...... niti u avijaciji, a niti u zrakoplovstvu!

Toliko o bespućima povijesne zbiljnosti!
.
NeMresBilivit @ 15:47 |Komentiraj | Komentari: 30 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.