O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, rujan 5, 2006
Bio sam mali i bio sam neobrazovan. I poslali su me u školu da naučim svašta nešto. Govorili su mi da ću postati pametan i da ću onda moći brinuti sam o sebi i o svojoj djeci! U školi su mi govorili o Tesli i o Sokratu i o Darwinu i o Goetheu i još o nekima sličnima za koje su tvrdili da su bili pametni ljudi! Na televiziji su stalno prikazivali nekakve emisije o raznim uspješnim ljudima i koječemu još, ali bit svega je bila da je afirmativno prikazivan svijet oko mene! Iz svega toga i još mnogih drugih detalja koji su me okruživali, ja sam izvukao zaključak da je smisao življenja napredak, da pamet pokreće svijet i da je sreća poželjno uobičajeno stanje ljudskog duha. Koja Greška, Greškurina dapače! Sa velikiim G!
 
Preskačem puno godina i stižem u današnje doba. Uzmeš TV, novine i slično. Sama katrastrofa, same nesreće, sama crna kronika, u neizmjernim količinama. Same sapunice do u nedogled, sami Big brotheri i ostala smeća koja tjeraju glupe ljude da ne žive, nego da lukaju u tuđe, sama demokracija u kojoj priglupa većina odlučuje o pametnijoj manjini, sami kriteriji gdje look, styling, image, personality i ostala novokomponirana turbo folk govna nadvisuju svaki smisleniji poriv.........
 
A zašto je to tako? Zašto je Matija Babić car, a ja sam papak? Zato što je on shvatio odavno da je Paris Hilton bingo, i da je jedini kriterij da li masu nešto zanima! A masu, tu glupu masu, uvijek zanima nesreća, glupost, tragedija, od postanka svijeta do danas..... Poanta je u tome da se sve ravna prema publici. Publika diktira kakav život želimo. A publika, dragi moji, to smo svi mi..... glupi ko kurac, nemojte stati vikati sada: nisam ja, nisam ja! Znam da baš ti nisi, ali pusti sad to....... i gdje je tu pamet? Nema! Gdje je tu sreća? Nema! Gdje je tu afirmacija? Nema! Glupost kao dominantna količina punjenja ljudskih glava dominira u određivanju svega što nas okružuje i kao takva apsolutno pokreće svijet! I kada su Ameri to skužili, sudbina svijeta bila je precizno određena. Bez oružja ili uz , u odnosu na veličinu svijeta, vrlo ograničenu upotrebu, uspjelo se zavladati, ne novcem, kako naivna većina vjeruje, nego uz korištenje gluposti kao glavne snage, novac je samo pomoćno sredstvo...
 
A kada se poslože svi detalji i kada svijet postane planeta po mjeri pojedinca, demokratski će nas glupe guziti, a mi ćemo sretno ispuštati uzdahe, uvjereni da baš tako treba i vikati sa istinskim uvjerenjem: ho-će-mo još, ho-će-mo još!!!
 
Nemres bilivit !

p.s. moje mišljenje:

najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:

Bog
Macbeth
Neregistrirani korisnik [AAA]
.
NeMresBilivit @ 19:13 |Komentiraj | Komentari: 76 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.