O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
nedjelja, rujan 27, 2009

Sjećam se, bilo je to 1988. Naravno, ako se dobro sjećam. Pokrenuo sam tribinu u mom studentskom klubu, Bio sam mlad, provokativan, bio sam nestandardan, volio sam ići kontra struje. Radio sam ono što će 10-ak godina kasnije biti standard, ali što je tada bilo poprilično nezamislivo, jedino se slovenski omladinski časopis "Mladina" usudio pisati potpuno otvoreno o društvu u kome smo živjeli. Nepravedno me pratio glas antidržavnog elementa, antikomuniste, imao sam iza sebe tek nekoliko javnih kritika postojećeg stanja, odbijanje ulaska u partiju i jednu zabranjenu antisistemsku pjesmu... nepravedno, kao što me i danas prozivaju, ali sad oni drugi. I tada, a i danas, doživljavaju me pogrešno, ali to nipošto ne smatram svojim, nego njihovim problemom. Što se mene tiče, meni je to dovoljan dokaz da sam u pravu.

Te i slijedeće godine,  mojom je tribinom prošla sva sila javnih osoba, prva liga ondašnjeg javnog života, od glumaca do pisaca, od TV-komentatora do političara, od muzičara do sportaša.... puno eksponiranijih od Igora Mandića. Igora sam prvog pozvao, i tada sam ga uvažavao, danas ne sumnjam da većeg intelektualca od Igora nemamo. Od desetina njih koje sam ugostio samo su mi Fabijan Šovagović i on tražili honorar. Nudio sam ga svima, svi su ga odbijali. Šova je uzeo jer je uzeo, a Igor je rekao da mu je malo nezgodno uzimati od studenata, ali da ne stoji financijski dobro pa će ga prihvatiti. Naravno da uz sve one kritike na račun komunizma, u njemu samom nije mogao dobro financijski stajati. Sam je odabrao temu: "Politika i pornografija". Ostala je ta tribina, po općem mišljenju ljudi koji su navraćali i slijedećih tridesetak nedjelja koliko je sve to trajalo, najbolja od svih koje su se održale. A tema? Od toga dana pa do danas  bivala je sve aktualnija. Bilo kada smo je mogli ponoviti i neosporno je da bi svaki puta sve bolje legla. Mogli smo čitav serijal napraviti. Jednom godišnje. I svaka bi epizoda bila bolja od prethodne. Garant! Naravno, sjetio sam se svega ovoga kada sam ga danas gledao u "Nedjeljom u dva".
Bez dvojbe, dijelim Mandićeve stavove. Čak u toj mjeri da me to pomalo i živcira. No, jedna mi je osobina kod njega koju i ja, u naravno manjoj i puno nevažnijoj mjeri također posjedujem, draga. Lakoća govorenja onoga što nije u trendu, onoga što bi puk rekao da nije pametno govoriti. Neke je takve stavove i danas iznio. Prvenstveno govoreći o tome da su Hrvati i Srbi jedan te isti narod. Ovdje nije bitno jesu li ili nisu, bitno je da on to može reći i ne osvrnuti se. Kao Hrvat. I baš ga briga što će ga netko prozvati. Jer ga prozivaju oni koji su uvijek u skladu sa režimima. E pa mi koji smo uvijek spremni kritizirati, mi se ne bojimo. Lako je biti Hrvat danas. Kao što je nekada lako bilo biti komunista. Ajd obrni stvari, pa se onda javi. Naravno da je Kerumove izjave o Srbima u istoj toj emisiji prošli tjedan, nazvao pravim imenom. Nacifašizam. Iako nema gotovo nijedne relevantne njuške u ovoj državi koja Keruma nije pokušala opravdati.  Budale su iskazivale slaganje sa njm. Idioti mu se čak i divili. Govori čovjek ono što većina misli. E pa tu je jedino Kerum bio u pravu. Činjenica jest da ma koliko se mi prikazivali Europljanima i ma koliko se deklarativno izražavali u prilog jednakosti po vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, nikada tako zaista i ne mislimo. Tu je Kerum bio isti Mandić. Rekao je ono što misli, a nije baš popularno reći. Jedina razlika je što Mandićeve misli odaju građanina intelektualca koji se neprekidno propituje i uči,  za koga barijere ne postoje, dok Kerumove misli odaju primitivnost  vlaja koji sve zna i kome je od rođenja jasno da je granica određena nacijom, čak i više no novčanikom.
A ja bih samo još jednom podsjetio da je  te osamdeset i osme tema bila: "Politika i pornografija". S obzirom da su tadašnji političari bili male bebe za ove danas, Mandiću bi se za povezivanje njih i pornografije, uz sve ostalo, lako mogla prišiti i pedofilija.

edit 12.10.2009.

citiram velikog druga Mokowskog i njegov komentar na blogu drugarice Anarho vile:

17.6.2009 11:26:24 | mokowski
Drugarice Vilo Sve ono o cemu sam ja teoretizirao i pisao - red satire, red sprdacine, pa opet malo satire, pa jos malo teske sprdacine... Materijalizira se u opipljiv rezultat, nase snage satire i sprdacine zauzele su prvi veliki hrvatski grad - Split je nas! Drugarski pozdrav!
.
NeMresBilivit @ 18:45 |Komentiraj | Komentari: 108 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.