O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, prosinac 28, 2007

Koja li je budala smislila sintagmu: „Život kao iz bajke.....“?
E poželim mu ja takav! To mi ga dođe otprilike kao:  „Život u BiH 1992-1995“... ili „Život  u Auswitzu 1941-1945“... ili „Život u gulazima SSSR-a“...


Pa ima li razlike? Svaka bajka ima zaplet,pa onda radnju u kojoj netko nekoga maltretira, i na kraju, kao pozitivci pobjede.
Pazi samo Crvenkape... prava bošnjakinja, dolazi zli vuk, naravno srbin (mada ako je Crvenkapica iz Ahmića može biti i hrvat), uznemirava je i ne samo nju već  i njenu baku, staru, bolesnu i nemoćnu, na kraju dolazi neki lovac, taj je pak jenki  i raspori vuka .... jedino nema Haaga, nego presuda po kratkom postupku... i još mu trbuh natrpa kamenjem ... E to je degutantnije od svega što sam o Bosni čuo.. i na kraju mu još odere kožu, a baba drčno pojede kolače, nema da je ponudila lovca i unuku...


Pa onda, recimo, Snjeguljica koju truju i vepar kome izvade srce...  kolinje kao kad Markač i Kirin izvode nestašluke, pa sedam kozlića od kojih vuk poždere šest, i njemu će trbuh natrpati kamenjem i skončaće na dnu bunara, pa tri svinjčeta kojima vuk želi otpuhati kuću ali ga oni na kraju skuhaju u vreloj vodi, pa Pepeljuga koju zlostavljaju, pa Ružno pače koje odbacuju, pa Ivica i Marica koje majka želi ostaviti u šumi, zla vještica ih hoće skuhati, na kraju oni nju ispeku u peći, pokradu joj dragulje kao svaki pravi ratni profiter  i do kraja života ne moraju brinuti, kao tajkuni... jebate koji horor, podsjeća me na nedavne balkanske ratove, još samo da su spalili kuću na kraju... al čokolada i marmelada valjda ne gore...


Dakle, cijela bajka je patnja i bol najgore vrste... zločin, doduše i kazna, ali drastična, kakvih nema više ni u najzabačenijim diktaturama...
I onda netko želi život kao u bajci? Ma hajte molim vas...
Nemreš  bilivit! 


P.S. Hvala mojoj prijateljici Whisperer na inspiraciji....
.


NeMresBilivit @ 00:50 |Komentiraj | Komentari: 69 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.