O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
četvrtak, lipanj 1, 2006
 
Došla mi jučer neka mačka, pa kao pita za neku suradnju, poslovnu naravno. I da li bi je nešto sponzorirao, na početku, da lakše uđe, u posao naravno..... A fakat dobro izgleda, nekih tri banke, moj tip. Ali posao je posao, ja oma vidio lovu i reko ajd da je zgrabim. Pa volim raditi sa zgodnim ljudima. Ženama posebno. Ja poslove inače sklapam u birtijama, pa tako i ovaj ... pivo, ono 0,25, pa drugo, pa treće.... ona naravno, ja sok. I uhvatilo je! I pristala! Na posao naravno..... I dok sam plaćao, vidio sam dobru šušku! Zaraditi ću..... nije mi to smisao života, ali me fakat veseli! I onda joj ponudim da je ja odvezem kući, a da po auto dođe sutra, vidim uhvatilo je pivo, sva se rastapa oko mene, i naslanja, i smije mi se, onako ženski, a meni krivo da se stumba autom negdje, ode posao, a i žao mi ljudi. Žena posebno!
 
Naišli neki moji frendovi u tom trenutku, čula banda da ću je voziti doma i vidjeli kako me primila pod ruku i kako mi se smijulji......... i pokazali palac prema gore. Ma znam šta su sve pričali poslije, i zvali su me, ali mi bio isključen mob, ispraznila se baterija, a onda su tek pričali... reko mi gazda lokala danas. I još mi kaže da sam pizda jer neću reć kakva je bila. U krevetu naravno. I cijeli kvart zna. Kud prije, dobar glas se daleko čuje. E pa društvo, nije bilo ništa jučer navečer, nisam vidio nikakav krevet osim svog, a u tome sam bio sam! Makar, ne bih se ja bunio! Pričao bih ja vama, ali nemam što! Da skratim:
 
Nisam jebo, časna riječ!
 
Nemreš bilivit!
.
NeMresBilivit @ 13:53 |Komentiraj | Komentari: 51 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.