O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, prosinac 31, 2012
 

Od Nove godine NeMresBilivit će se naći na udaru još jednog zakona Rapublike Hrvatske. Kada Predsjedniku Vlade, Predsjedniku Republike, ministrima i ostalim omiljenim partnerima za tu vrstu ugode predloži da mu popuše kurac, riskirat će da mu odrape kaznu od 180 dnevnih zarada, ne manju od 20 i ne veću od 10.000 kuna po danu. Zbog uvrede, sramoćenja, klevete... E jebi ga sad, imam neke nedoumice.

Ja sam eto jedan od onih koji su često javno, na internetu, izražavali želju za tom vrstom spolnog općenja sa pomenutim funkcijama. Da se razumijemo, zakon vrijedi i za susjede, automehaničare, blagajnice, radnike "Elektre"... ali oni me nikada nisu napaljivali. Dakle, kako se sad, odjednom, nepripremljen, odvići od izljeva ljubavi prema političarima i sličnima, tim prije što drugi novi zakon, koji se odnosi na seks, kaže kako je jedno "ne" dovoljno, odnosno da se druga strana ne treba niti opirati. I što ako na kraju ispadne da je netko gore pomenut tiho rekao "ne", ali je ipak popušio?

Baš me zanima kako će se, po kojim kriterijima, procijenjivati je li moj prijedlog bio poziv na ljubav ili je pak uvreda? Posebno ako predložim nekom ministru da mi napravi felatio. Hm, što je tu uvredljivo? Upravo se i za malu djecu u škole uvodi Zdravstveni odgoj koji će ih učiti, između ostaloga, i o seksu. Pitam se ja kakav je to seks bez dobrog felatia? Nadalje, upotrebom riječi felatio vježbamo latinski jer je korijen u latinskom  fellāre, odnosno pušenju kurca. Ne nužno do korijena. A o eventualnoj homofobiji da i ne pričamo, to je danas u ravni sa rasizmom.

No tu se, osim pravnih, nameću i čisto tehnički problemi. Kako mi je ova godina, zahvaljujući toj ekipi i njihovim zakonima, poslovno bila u kurcu i kako sam nakon puno godina dobrog poslovanja, ove godine u popriličnom gubitku, moja dnevna zarada je svakako u minusu, barem 100 kuna. Poštujući elementarnu matematiku, ukoliko me osude na 180 dnevnih dohodaka zbog uvrede Vlade RH, onda bi sudac trebao presuditi da je moj dug prema državi 180 x (-100)= - 18.000 kuna, odnosno Vlada bi meni trebala isplatiti 18.000 kuna. No i tu ima začkoljica. Ovi u Vladi, pokazalo se svaki puta kada su brojevi u pitanju, ne znaju niti elementarnu matematiku, pa će se vjerovatno izvlačiti na to. Zbog toga sumnjam da bi u takvom slučaju od bankrotirane vlade uspio izvući svoje zaslužene novce.

Na kraju, da ne bude da nisam popustljiv i tolerantan, mogu javno obećati: ako me Milanović ili Linić ili bilo tko kome se eventualno obratim ponudom za omiljeni mi falatio (kao nekada davno Sanaderu, dok je još bio jak) odbiju i kažu "ne", ja ću to stoički podnijeti i neću im više nuditi tu vrstu sexa. A neću ih niti vrijeđati zbog toga. Vrijeđat ću ih zbog toga što oni ne poštuju zakon koji su sami donijeli i što oni nas jebu, i to u mozak, iako smo mi rekli da to ne želimo. A razmislit ću i o tužbi.

Nemreš bilivit!

.

NeMresBilivit @ 11:56 |Komentiraj | Komentari: 47 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.