O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, veljača 3, 2009
 
Ovaj stih iz pjesme koja bi trebala slaviti pobjedu i uspjeh, oduvijek mi je škripio u ušima. Nisam navikao slaviti tako da prvo nekome poželim patnju pa tek onda pomenem razlog slavlja. Također, nikada nisam dokučio tko bi trebao patiti kada mi postanemo prvaci svijeta... Protivnici u finalu? Ostatak svijeta? Srbi? Slovenci? Nisam primjetio da nekome smeta kada smo mi prvaci. I kakva bi to patnja trebala biti? Koliko bi trebala trajati. Gadim se tih razmišljanja tipa „ ... ubićemo, zaklaćemo ko sa nama neće...“
 
Slušam onoga Filipa Šovagovića jučer u „Nedjeljom u dva“. Pa mislim, lako je njemu biti jugović kada je dokazano hrvat i kada je nekog vraga napravio u životu. Općenito, ljudi koji nešto naprave u životu lakše dozvoljavaju sebi govoriti ono što osjećaju i ono što misle. Oni jednostavno imaju pokriće u onome što su napravili, oni su skinuli barem jedan bitan životni kompleks. Starog sam mu znao, čak sam ga u dva navrata ugostio na nekim tribinama. Filip je potpuno drugačiji. Filipa ne znam, nekoliko puta smo doduše sjedili u istom društvu, posljednji puta nedavno, kada je umro Simo Mraović, ali njegovu genijalnu ležernost nisam prepoznao sve do ove emisije. Volim, da ne kažem likujem, kada se takvi tipovi dotaknu tema poput Jugoslavije ili jezičnih sličnosti(razlika) hrvatskog i srpskog jezika. Pisao sam puno o tome, pa i na ovom blogu ( X , Y , Z , Q ). I nikada, baš nikada nisam raspravljao o osjećajima, uvijek samo suhim činjenicama, o brojevima. I nikada mi nitko nije oponirao niti jednim faktom, niti jednom brojkom koja bi me demantirala, jedino oružje protiv onoga što sam pisao bile su etikete, znate već koje, nije ih potrebno spominjati. Javili bi se doduše likovi koji su iznosili dokaze tipa da su nekada ljudi imali u obitelji jedan ili nijedan automobil, a da danas voze dva ili tri, ili pak da su tada mnogi bili bez telefona a danas svi imaju mobitele i time dokazivali da je danas bolje... no takve „analitičke“ sposobnosti ipak spadaju u domenu prvih razreda pučke škole.
 
Ali.... Šova je intelektualac, pa još lijevo orijentiran, nije čudno kad od nekog takvog čuješ donedavno bogohulne izjave. Zdavko Mamić sasvim sigurno nije intelektualac. Ali i on je danas, bez sumnje na užas najodanijih navijača svoga kluba, bio još otvoreniji i rekao ni manje ni više nego da je u Jugoslaviji bilo sto puta bolje nego što je u Hrvatskoj, da su ljudi bili nasmijani i veseli i da smo živjeli u najljepšoj zemlji na svijetu. Istodobno nije propustio naglasiti kako se baš u Hrvatskoj on osobno strelovito obogatio. Međutim, Mamić zna da kriterij za kvalitetu života u nekoj državi nije osobna sudbina, a također niti samo materijalna strana. No, ako mi je Šovino „priznanje“ logično s aspekta njegovog neklišeiziranog odnosa prema životu, Mamićev istup ne mogu nikako drugačije objasniti nego kao konačno rušenje tabua stvaranog godinama u kojima su želje i stvarnost  napravile ogroman raskorak nakon koga su želje ostale.... samo želje. Nitko imalo normalan ne može pomisliti da Mamić žali za Jugoslavijom. Mamić žali što je Hrvatska ispala puno lošija nego je bila Juga, Mamić žali što su snovi ostali samo snovi i što smo, danas je to potpuno jasno, pojeli govno. Sanjalo se ali ne i dosanjalo, ili da parafraziram pjesnikinju: „ ... jer država je lijepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještaj da...“  Mamić vrlo točno našu državu naziva vlastitom, inteligentno izbjegava atribute tipa samostalna, neovisna i slične djetinjarije. Kaže kako nam je Europa postavila granice, a sebi ih je brisala. I ptice na grani znaju da se Juga raspala zbog jačih faktora nego što su Sloba i Franjo... I na kraju Maminjo, trezveno, poentira kako su slovenci pametno pokazali kako zajebati hrvate i srbe! Nije prosuo žuč po slovencima nego je realno ocijenio situaciju i ustvari, govoreći o pametnim slovencima sve nas skupa proglasio glupima. Ispade Mamić veći intelektualac od mnogih koje takvima smatramo. Ali nije u intelektualizmu poanta. Svi znaju to što je Mamić rekao. Razlika je samo u tome što neki ne pristaju to znati. Još prije deset godina ja sam tekstove o ovoj tematici počinjao, tada antidržavnom, a danas već folklornom tezom: „Kada je Hrvatska 1990. godine referendumom izgubila samostalnost i neovisnost koju je uživala u Jugoslaviji i postala poslušna kolonija velikih europskih sila....“ Danas sve više ljudi shvaća da će ovako jednoga dana počinjati lekcija o devedesetima u udžbenicima povijesti. Neka pati koga smeta...

VIDEO: Mamić: Nama jugoslavenima je stotinu puta bolje bilo u Jugoslaviji
.
NeMresBilivit @ 03:05 |Komentiraj | Komentari: 56 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.