O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
četvrtak, svibanj 18, 2006

 

Povremeno pričam sam sa sobom ili se obraćam samome sebi. Svi to rade! Barem ja tako mislim. Moj mali me tada pita: Šta to razmišljaš! i potpitanja: - Ko te to ljuti? Što ćeš mu napraviti A ja mu ne znam odgovoriti!

Sve u svemu, mnogi mi dignu tlak, ali nitko to ne umije tako žestoko kao ja! Sebi samom! I nitko mi se toliko ne gadi, kao što se sam sebi umijem ogaditi! Recimo, napravim nešto, lošije nego što znam inače. A ja sve znam inače! Naravno! I onda psujem u sebi sebe i druge, a naglas samo sebe, i svi su mi publika da se ocrnim, jer evo to ja znam i bolje. I to je ljudima simpatično! Kad viknem recimo: - konju bijedni, e jesam li ja glup ili sam gluplji, pa ne možeš tako srat *****viću, pa jel me za to tata školovao...i slično, ljudi prepoznaju moje nezadovoljstvo sobom, i stanu me tješiti: - pa nije to loše, ma kaj fali, pa u redu je, ma to je super, ma u životu nismo vidjeli bolje... i onda ja još povjerujem u to i onda sam još nesretniji kaj im nisam pokazao kak se to zapravo radi!

A tek kada poslije stanem sam pred sobom analizirati stvar. Ajmeeee! Uvijek naletim na idiota! I opalio bi ga, al ne volim da me boli. Taj kreten uvijek mi hoće podvaliti da nisam kriv, a ja znam da jesam. I onda se posvađamo, dokazuje mi da su svi drugi krivi, ja njemu da sam samo ja kriv jer šta mene briga za druge... I težak je tip, ne da mu se objasniti. Ne prihvaća tuđe mišljenje. ma šta tuđe, ne prihvaća ni svoje mišljenje! I nikada ne prestaje! Kada se složim sa njim, on tvrdi da se nisam složio nego da to činim samo zato što sam kukavica i nemam muda da raščistimo do kraja, opalim ga u ta muda. I tako svaki dan. Ako netko naleti, udri po njemu, ako ne, ja sam si uvijek pri ruci (i jeziku).

A mali kada me opet bude pitao, reći ću mu da sam tog idiota koji me maltretira prokazao na internetu! Javno!

 

NeMres Bilivit!

P.S. Probati ću naći jednu ljubavnu pjesmu koju sam napisao prije skoro dvadeset godina i staviti je na neki slijedeći post!


NeMresBilivit @ 16:11 |Komentiraj | Komentari: 31 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.