O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
subota, rujan 16, 2006
 
.... što sam dozvolio sebi pisati tekst i uzeti u usta , misao i tastaturu velikoga brata. Ponižavajuće. Ali sad što je, tu je! Gledao sam neki dan TV. To je kod mene često kao kod većine vas kad idete u mjesečnu kupovinu. Otprilike. I bila je ona emisija gdje neki tip u crnoj majici pričao o događajima iz crne kronike. Pričali o nekom starcu koji se usmrdio u svome stanu, a da nitko od rodbine, postojeće, i od susjeda nije ništa poduzeo. Dok nije domar naišao i skoro riknuo od smrada. I pitaju susjede kako to da ne reagiraju kraj neizdrživog smrada, a oni se ne bi petljali. I dok su snimali emisiju isti se slučaj ponovi, samo dva kata više ili niže u istoj zgradi, više od tjedan dana čovjek se mrtav raspada, i opet domar. I panduri i novinari drže majice na nosu na hodniku, nemože se takav smrad podnijeti, znate li vi što je raspadajući leš desetak dana po vrućini! I opet postojeći rođaci ne brinu i opet susjeda, vrata do vrata, kaže da se ne bi miješala i žuri natrag...... gledati Big brother!
 
Mater vam svima koji gledate to smeće, a ne brinete o bližnjima! Mater vam svima koji lažete da ne gledate! Mater vam svima koji imate starog nekoga i ne brinete o njemu, a da ste ikada bacili pogled krajičkom oka na tu svinjariju od showa! Mater vam svima koji raspravljate o tome na poslu, u kafiću, u kući, na cesti, na blogu, igdje, a niste obišli djeda ili baku ko zna od kada. Mater vam svima koji imate susjeda koga niste vidjeli tri dana, smrdi mu iz stana, a vi se pravite ludi i znate imena sudionika te debilane. E ako se niste našli niti u jednoj od ovih kategorija, a gledate Big brother, onda vam ne mater! Onda samo da ste invalidi prve kategorije. U glavu! Ali to je vaše suvereno pravo. Ono prvo nije!
 
Nemres bilivit!

p.s. moje mišljenje:

najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:

Trolokwe - svi komentari !!!!!
Jedem  12.9.2006 12:43:10
Online-zarada
Voltaire
Votka
.
NeMresBilivit @ 16:16 |Komentiraj | Komentari: 96 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.