O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
četvrtak, veljača 21, 2008

Pokvarila mi se slika na televizoru… ima jedno tjedan dana. Ko za inat u isto vrijeme pokvario se i zvuk, pa sad nema ni slike ni zvuka. Kud baš da mi crkne i jedno i drugo! Sad ne mogu vidjeti reklamu na kojoj muška lutka, nasilnik, terorizira žensku lutku, žrtvu nasilja, a sve to režirano kao igra malene dječice, kojoj se poručuje da šutnja nije zlato. Ne samo da su raskrinkani muški grubijani, već i tipično podle narodne (muškog naroda) poslovice. A ne mogu niti čuti kad joj on odbrusi na kraju reklame nešto tipa  “jesam li ti rekao da me ne izazivaš”… da mi je bar u tome guštati... jebem ti televizor! Sad moji klinci neće skužiti kakav sam ja u biti, kakva mi je narav. Nemaju pravu informaciju, onu iz prve ruke, od ministarstva. Ovako im se već petnaest godina mogu pravit brižni tata. Ne, zaista nisam vidio tu reklamu, prepričavam ono što sam pročitao kod Zodax-a na blogu.

Nikako ne razumijem kada se muškarci usprotive ovakvim reklamama i trkeljaju da je svako nasilje nasilje, bez obzira na spol. Te fore sa pokušavanjem izjednačavanja krivice neće proći. Posebno mi idu na jetra žene koje podržavaju takve muške istupe, pa one same  počnu sa time kako ima i žena koje su nasilne i blablabla, blablaju kako to samo žene mogu. Ma takve očito muž nikada nije propisno nalemao pa pričaju pizdarije okolo umjesto da doma čiste. Papučari. I njima izgleda ne radi televizor!

Jasno je svima da smo mi muški nasilni, a to što i poneka žena ponekad pošizi to je samo zato što mi, muške svinje, toliko izluđujemo ženski rod da je prirodno da i one nekada moraju puknuti! Treba ih razumjeti. Stogodišnja aktivna borba za prava žena konačno je došla blizu svoga kraja, Klara Zetkin je dobila dostojne nasljednice u Sanji Sarnavki i sličnima i treba to iskoristiti da se gadovima zada posljednji udarac! I zato podržavam svaku reklamu koja će pokazati kakvi smo, koja će učvrstiti svijest o muškima kao nasilnicima, te će najzad dovesti do potpisivanja nekog muško-ženskog "dejtonskog sporazuma", kojim će konačno biti definirano kada i koliko šamara muškarci trebaju primiti od žena, te koliko je vremena potrebno da se izjednači rezultat u primljenim šamarima računajući od početka borbe za prava žena pa do danas! Jer gadovi moraju platiti, kako se neki treći spol ne bi nikada više usudio upustiti u avanture u koje se muški rod upuštao desecima tisuća godina unatrag.

I u posebnu klauzulu staviti obavezu da lingvističari iz mješovitih muško-ženskih komisija u strogo definiranom roku isprave vjekovnu nepravdu i kurac nazovu imenom ženskog roda. Jer, opće je poznato da su ga žene oduvijek voljele puno više nego muškarci!

Nemreš bilivit!

.


NeMresBilivit @ 08:15 |Komentiraj | Komentari: 143 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.