O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, lipanj 4, 2007
                                        ( pisao i čitao uokolo 1985. )        

                           * * *


Majmunsko srce je manje od moga
majmun nezna za Krista, za Boga,
majmuna ne pitaju za naciju, za vjeru,
majmun ne brine ima li što u frižideru.
A ja, čovjek, bijeda i muka
polako me satire vlastita ruka,
a ja, čovjek, bijeda i strah
iz estetskih razloga ne jedem grah.
A majmun majmunski život slavi:
banana u srcu, banana u glavi.
Majmuni ne sanjaju vikend u Parizu,
a ja patim što nisam barem blizu
Moulin Rouge-a ili neke slične rupe.
dok majmuna za to baš boli dupe.
Za majmuna nijedan zakon ne važi,
od majmuna država ni porez ne traži,
majmun ne treba ni kurvi da plati
a mene će i za pišanje oderati.
Majmun majmunski život slavi:
banana u srcu, banana u glavi.
Majmuna svi ostavljaju na miru
majmuna ne tjeraju da čita lektiru
majmun ne žica tatu za kino
majmuna ne brine preskupo vino.
A ja, čovjek, strepim od inflacije,
pravim djecu da bih spasio natalitet nacije,
a ja, čovjek, lutam po svijetu
i svako malo završim u klozetu.
I taman pomislim: "Evo malo mira!",
kad ono nema toalet papira.
A majmun majmunski život slavi:
banana u srcu, banana u glavi.
Majmuna ne trpaju u zatvor zbog droge,
majmun ne nasjeda na dobre noge,
majmun ne broji ni novac, ni sate,
majmun ne kupuje gaće na rate.
Majmun majmunski život slavi:
banana u srcu, banana u glavi.
Kažu da majmun nije ravan čovjeku,
a majmuni caruju u ovom vijeku.Jedan mi jučer sve cigare popušio,
drugi me neki dan na ispitu srušio,
treći me pitao: "Pa čemu se ljudi nadaju,
zar ne vide da ovdje majmuni vladaju?"
I na kraju, dok me ovaj sistem štiti,
ja bih htio majmunom biti;
iako slutim da dolazi kraj odiseje
… uskoro će srp i čekić u muzeje!


Danas je majmun nadopisao novi,
ali tako očekivani kraj:Jedan mi tupio bajku o bratstvu,
drugi mi kroz zube sikto o hrvatstvu,
treći me pitao: "Čemu se ljudi nadaju,
zar ne vide da uvijek majmuni vladaju?"
I na kraju, dok me ovaj sistem štiti,
ja bih htio majmunom biti;
jer kada sutra uđemo u Europu
opet ću majmune slijediti u stopu!


 

P.s. zbog buga na blogeru piše da je godina objave 2007. iako je po komentarima na tekst (a i po kronologiji ostalih tekstova objavljenih neposredno poslije ovog) vidljivo da je objavljen 04.06.2006. Do pogreške je došlo zbog ispravljanja greške u tipkanju koja je spremana nekoliko godina kasnije.

NeMresBilivit @ 00:00 |Komentiraj | Komentari: 42 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.