O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, listopad 14, 2009

Ma kakvi! Nije to bila ona. Još je Marina Cvetajeva znala po kom se obrascu prepoznaje laž nastala u želji da uvjeriš sebe u ono što si napisao pa je izmišljala riječi (znao je i Pasternak, ali od njega se to moglo očekivati). Ona uostalom nije ni mogla biti tu, naprosto zato što ona ne postoji. Tko zna otkada već ne postoji. A ja kao prizemljen lik, nepoštovatelj nadnaravnog i brutalno nemaštovita uloga u predstavi o samome sebi, nisam uspio stvoriti zamjenu za nju.  Mogao sam samo lagati da je ima. Dakle, nije ona.

...................................................

Nakon deset godina obistinila se ta zvijezda koju sam lagao. Evo je. Gledam u nju i sram me nekako, kao da će ona znati da sam je crtao i prije praska kojim je zasijala. Daleko je. Nije me manje sram zbog toga. Daleko je i znam da je to pošteno. Ova je zemlja nakaza i nema perspektivu, zvijezde će zauvijek ostati na nebu. A ako koja i padne, to će biti slabost koju je valjalo preboljeti.

....................................................

A prije toga, zaboravio sam reći, osjetio sam probleme sa disanjem. Otprilike kao kada hoćeš udahnuti, ali ne znaš gdje si zametnuo taj komad zraka koji je do maločas bio tu. Do maločas, majke mi. Pa probaš na svaki način. Ne taktiziraš, do zraka se dolazi odmah ili... ma nema ili! Dišem izdajnički, znaš kako izdajnici dišu... Oko mi s pažnjom okreće nebo. Uporno, stoput i još jednom iznova, jer samo upornošću nastaju zvijezde.
.
NeMresBilivit @ 02:47 |Komentiraj | Komentari: 41 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.