O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
četvrtak, lipanj 25, 2009

Prvi ministar naše vlade danas ponavlja po tko zna koji puta da Hrvatska neće dati niti milimetar SVOG teritorija kako bi ušla u EU. Mislim da su tu jezičari odigrali važnu ulogu u savjetovanju dotičnome što i kako treba govoriti.
Ja nisam sasvim siguran kada premijer tako kaže da će sve ostati kako je danas. Bio bih uvjereniji u ono o čemu govori kada bi preskakao tu lijepu ali najsebičniju zamijenicu: SVOG.
Naime, koliko sam pratio natezanje oko neke čuke imena Sv.Gera, dvije, tri livade između starog i novog toka rijeke Dragonje i ono ribopraznog komada mora koje kao nesporno hrvatsko i mi sami zovemo piranski zaljev, po gradu koga ćemo valjda tek tražiti, kada trujumfalno porazimo zle slovence u bitci pred evropskim institucijama, slovenci nikada nisu niti tražili milimetar NAŠEG teritorija.
Oni uporno traže teritirij koji smatraju svojim. Dakle ako se ikada dokaže da je taj teritorij njihov, onda će hrvatska politika moći ostati čistog obraza i predati te milimetre teritorija slovencima vadeći se na jezične bravure kojima se službeni Zagreb uporno koristi.
E sad, da li je sve to naše ili je njihovo ili je pola pola, ja to ne znam. Za razliku od gotovo svih građana Hrvatske koji su experti za granična pitanja, povijest, katastar, pravo i slične discipline, pa svi znaju da je to naše, ja sam studirao elektrotehniku, a na tom faksu nema niti riječi o pomenutoj tematici pa ja eto ostadoh zakinut za ta znanja. Posebno zavidim toj većini koja ima toliko znanja da ono krivudanje toka Dragonje poznaje toliko duboko da, iako je to područje kroz povijest sve do četr'espete bilo pod Italijom, zna da je to hrvatsko a ne slovensko.
Ta će većina ako stvar završi povoljno po Hrvatsku imati satisfakciju da je eto uvijek govorila da je to naše. Ako stvar završi drugačije, pa se utvrdi da je poneki milimetar ipak slovenski, ta će većina biti razočarana i već će smisliti teoriju zavjere zlih slovenaca, pokvarenih evropljana, bešćutnih amera, a garant će se naći mjesta i za srbe.
Jedino će doktor Ivo u svakom slučaju ostati čovjek od riječi. Jer pobogu, nije on tvrdio da nećemo dati teritoriju, već samo da nećemo dati svoju. Koju, seveda, nitko nikada nije niti tražio.


.


NeMresBilivit @ 20:20 |Komentiraj | Komentari: 38 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.