O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, listopad 1, 2008

Nerijetko srećem ljude koji mi kažu kako sam nekom prilikom imao sreće. Jedni, naprimjer, kažu da sam imao sreće kada sam prije gotovo petnaest godina preživio rak limfnih žlijezda, non-hodgkin. Nakon tri godine bolovanja, bez ikakvih primanja, rasprodam sve što imam, ostanem bez prebijene kinte u džepu, sa dvoje sasvim male djece i ženom koja ne radi, podstanar, bez posla, pun kemoterapija, žut i ćelav, nitko od srodnika nema kompatibilnu koštanu srž za presađivanje.... fakat sreća! A oni, jadni, zdravi ko dren, eto nemaju sreće da prežive rak. I ne samo to, u dva navrata me oprala hemolitička anemija, rak je prema tome bio „Čovječe ne ljuti se“. I oba puta sam preživio. Jebate koliko sreće u životu. Oni je nikada toliko neće imati.


Nadalje, gomila njih kaže kako sam imao sreće što sam dobio skrb nad troje djece kraj žive žene, pa k tome učiteljice. Nakon dvije godine raznih podmetanja, maltretiranja, lažnih optužbi, vještačenja, sudova, ja izlazim psihički, zdravstveno, financijski i još kojekako sjeban. Naravno da je to sreća. Njihova žena (muž) nije maltretirala klince,pa čak ni njih, ostali su u braku i jadni nikada neće imati prilike osjetiti sreću kakvu sam ja doživio.
Nisam toliko kvaran da im poželim takvu sreću.... ali skoro da bih mogao biti.

Drugi tip ljudi koji se poziva na sreću su oni, recimo, koji kažu kako imam sreće što su mi klinci odlični đaci i vrhunski sportaši i što nemam baš nikakvih problema sa njihovom ponašanjem. Fakat sreća. Susjed koji ih je odgajao zaista se potrudio i uložio vrijeme i strpljenje. Oni nikada neće imati sreću da nalete na takvog susjeda. Nije valjda razlog to što sam dok su oni pili s kolegama(kolegicama) poslije posla, ja razgovarao i igrao se sa klincima, što sam dok su oni ostavljali klince bakama, dadiljama i prijateljima i odlazili bančiti ili putovati, ja vukao klince sa sobom ili se odricao izlazaka, što sam dok su oni gledali film ili utakmicu otjeravši klince na spavanje prije nego im se doista spavalo, ja propuštao taj film ili tu utakmicu i odgovarao na bezbrojna dječja pitanja...

Nisu rijetki niti oni koji će reći kako sam imao sreće što sam se zaposlio u firmi koja dobro stoji, pa još na mjestu direktora. To se podrazumjeva da je sreća. Naravno, radno mjesto sam izvukao na lotu, nije trebalo nikakvih dodatnih uvjeta. Sva sreća da za to nije trebalo učiti, školovati se, odricati baš ni od čega. Jebiga, kad nisu svi te sreće.

E pa dragi moji, jedina sreća koju sam imao je da se ne rodim glup ko kurac, pa da mislim da je sve u životu stvar sreće.... jebala vas sreća. Sreća, sudbina, božja pomoć... ma nosite sve te drangulije sa sobom, meni je dosta i ono što mogu sam!

.

NeMresBilivit @ 22:12 |Komentiraj | Komentari: 157 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.