O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, lipanj 6, 2006
 
E što volim kada se jaše. Ko koga manje bitno! Pa ako nemogu neko ljudsko žensko biće, mogu konjsko! Dakle kobila, rasna. Guzica joj iznad moje glave dok stojimo tako ispred štale. Zajašem ja, visok sam sada preko tri metra.... iznad mene samo nebo. A znamo se ona i ja vec više od godine....... i jašimo se često, kako to kaže njen vlasnik, neka mu bude, ja bih rekao jašem je često! I hoće slušat kobila, nezgodan sam ja. Ali danas nešto neodredivo u zraku, kiša hoće, pa neće, toplina i hladnoća se guraju ko mala djeca....... i ona je nešto napeta, onako...... ko konj! Razmišljao sam da li da je uopće jašem, pa reko - ma ajd ko je jebe, idem! (kasnije ću saznati odgovor na ovo pitanje)
I krenem. Ošinem je, izađem na cestu, okrenem prema livadi......
 
Jašem konja, gledam nebo,
Ja sam kauboj, bog te jebo!
 
....... kad naiđe Lancia! Šta koja Lancia? Ne znam koja, neka novi model, ali Stella je jednostavno zarzala, propela se, okrenula i pojurila za Lanciom! Malo sam se zbunio, malo više i usro! I bogme nisam je mogao zaustaviti, kobila juri, ne sluša. I stigli mi Lanciu, sad se tip u Lancii usro, vidim prestao izbjegavati rupe na cesti i stiso gas, a cesta uska. I odmakao. Stella stane, ja brže bolje siđem za svaki slučaj. Ništa strašno, ali ipak. Malo kasnije će mi domaćini objasniti da je tip u Lancii nedavno doveo svog lipicanca i da je ovaj potrošio Stelu. E sad zašto ova trči za Lanciom...... vrag bi ga znao! Makar, pomislio sam, vrijeme bi bilo da i ja nešto ljudsko ..... hm, da!
 
Nakon toga, Stella je dobila malo bičem od gazde, kažu mora se s konjem tako. A ja sam je, onako smirenu, krenuo potrošiti jašući. I vidim, pada kiša na drugom kraju livade. Pogledam nebo i naredim, ne zezam se, stvarno naredim, naglas, da nas taj oblak zaobiđe, nisam siguran da me baka Milja koja je stajala tamo ukraj puta nije čula. Više je to bilo kao neko čaranje. I tako smo Stella i ja dobrih sat i četvrt bježali od oblaka, ukrug okolo sela i nismo ni kap pokupili, a selo mokro komplet. I onda se oblak pokupi, a ja dignem pogled (baš mi je falio šešir), sav važan što sam iskontrolirao i konja i nebo.......
 
Jašem konja, gledam nebo,
Ja sam kauboj, bog te jebo!
Jašem nebo, gledam konja,
Ja sam Bog, jebo te kauboj!
 
Nemres bilivit!
.
NeMresBilivit @ 10:17 |Komentiraj | Komentari: 30 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.