O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
nedjelja, srpanj 30, 2006

( iz bolničkog kreveta... )
 
Ja sam masovna pojava. Svugdje me ima! Pa onda i tamo gdje ne bih trebao biti.
 
Prvo sam u kući, kraj troje svojih klinaca. Oni i ja, četvero kompića. Ako mi je igdje mjesto......... tu jest!
 
Potom posao, odgovoran, puuuno ljudi treba dobiti plaću, a ja sam najodgovorniji za to! I tu mi je, nekako prirodno, mjesto, nisam se džabe školovao, a i treba hraniti ono troje.... i malo više od toga.
 
Pa onda društveni život, puno sam toga započinjao, ponešto i napravio, a i klince navukao na rock, kazalište, film, pomalo i literaturu. Pa nas ima naokolo. I tu se osjećam ko doma.
 
To su otprilike lokaliteti na kojima baš želim biti. I na blogu sam dosta, đene - đene!
 
Iskreno, u humanitarnom radu, pored svega, našao sam se više pod moram, nego pod želim, al ajde, tu i tamo se angažiram oko sportaša sa posebnim potrebama.
 
Potreba neutralizacije bivše žene, i naklonjenih joj ženskih udruga, njen poriv da se osveti djeci koja su ispričala da nije bila baš najbolja mama, i meni koji sam stao na njihovu stranu, dovodi nas do raznih psihologa, psihijatara, policije, odvjetnika, socijalnih radnika, sudova, vještačenja..... i sve to u desetinama sati tjedno. Nije to moj san... ali i tu me ima.
 
E zato sam na kraju još završio i u bolnici. Tek tako, da ubijem višak vremena!
 
Jel se sjetio netko gdje bih još mogao svoj nos zavući?
.
NeMresBilivit @ 14:19 |Komentiraj | Komentari: 44 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.