O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, rujan 15, 2008

Čujem da na blogeru ima klonova! Otkada su onu ofcu klonirali, popularna je to rabota! Lako je za tuđe klonove, ali treba se znati nositi sa vlastitima. Što je uopće klon?

Čitajući i slušajući, načuh, ne jednom, kako ja imam klonova i klonova. Teorija objašnjenja je uvijek drugačija, naravno ovisi o kriterijima koje autori teorije upotrebljavaju, ali i o njihovim željama. Najlakše je sa ženama, naravno ne u životu, nego isključivo u kloniranju. Tako naprimjer kada netko želi dokazati kako je blog neke ženske osobe ustvari moj klon, to je uvjerljivo najlakše. Dovoljno je reći kako je opće poznato da je NeMresBilivit pička, i to je sasvim dovoljan dokaz da je blog njegov. Gotovo jednako jednostavan slučaj za dokazivanje imamo kada je u pitanju blog nekoga tko nije Rvatina. Vjerojatnost da iza toga stoji NeMresBilivit je stopostotna jer je opće poznato da u ovoj državi žive isključivo Rvatine… i NeMresBilivit. Nadalje, kada se povede neka rasprava na blogeru, svatko tko se slaže sa NeMresBilivitom je i više nego očito njegov klon, jer tko bi se normalan slagao sa njim? Ne treba jači argument od ovoga! Naravno da se kao dokaz egzistiranja pojedinih blogera ne može uzeti to da su se dotični blogeri uživo našli na nekoj kavi, jer ti prozirni štosevi ne prolaze tek tako. Pa nema ništa lakše nego nagovoriti deset frendova da pročitaju deset blogova i da se nakon toga dva tri sata, uz pivo, pretvaraju da su bloger taj_i_taj!

Jedan od najočitijih dokaza koji ide u prilog tezi da NemresBilivit ima gomilu klonova je i životna anamneza dotičnog. Dotični je zaposlen na mjestu direktora, dakle ništa ne radi, drugi rade za njega, dok on uokolo otvara blogove klonove. Kada su ga na poslu prozrijeli, brže bolje se razbolio i otišao nekoliko mjeseci u bolnicu. Istrpio je čak i kemoterapije i jedva izvukao živu glavu samo da bi u miru bolničke sobe mogao nesmetano otvarati klonove. Što očekivati od čovjeka koji je čak i rak bio spreman popušiti samo da bi se klonirao. Međutim, ni to nije sve. Vrhunac beskrupuloznosti NeMresBilivit je pokazao napravivši čak troje klinaca, a onda otjeravši ženu i ostavši sam sa njima, e samo da bi mogao djecu zloupotrebljavati da mu štancaju klonove. Čak ih godinama, svakodnevno, vodi po raznim treninzima ne bi li stekli zadovoljavajuću kondiciju za nesmiljeno kloniranje.

Na kraju, njegovi najočitiji klonovi su, prema istim tim teorijama, oni koji napadaju NeMresBilivit-a. Pažljiviji analitičari na blogeru uočili su da NeMresBilivit-a uvijek napadaju sa nekim idiotskim forama, pa ti koji ga napadaju ispadaju glupi i smiješni, te ih NeMresBilivit lako posprema u otpad. Time se stvara lažna slika da je dotični bloger jači, viši, ljepši i pametniji no što uistinu jest. Naravno, svi ti napadi dolaze od njegovih klonova, pravi oponenti nikada ne bi izgledali tako glupi i naivni.

Kada se s te strane sagleda situacija, mogli bi pomisliti da su svi blogovi na bloger.hr-u njegovi klonovi. No, ne morate se bojati. Naravno da nije tako, Evo naprimjer, vaš blog je samo vaš i vi to znate, a po zakonu vjerojatnosti zasigurno ima barem još nekoliko takvih slučajeva.

Vrhunac cijele ove lakrdije koju NeMresBilivit izvodi na blogeru je taj da niti NeMresbilivit.bloger.hr nije ustvari njegov blog, već je, kako sam to saznao iz jedne privatne poruke, i to samo klon jednog drugog bloga poznatog pod imenom nisamja. A kako i sam naziv tog bloga kaže da to nije on, ispada ustvari da NeMresBilivit niti ne postoji kao original, već je višestruko klonirani klon!

Na kraju se pitanje nameće samo: - Što je bilo prije: NeMresBilivit ili klon?

.


NeMresBilivit @ 17:00 |Komentiraj | Komentari: 116 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.