O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, travanj 29, 2009

Ušli vi u NATO čujem, ha? E pa ja nisam. Za mene taj potpis ne važi! Radije ću i u materinu nego u taj vaš NATO! Mene su kao klinca učili da smo mi nesvrstani i meni je to bilo baš fora. Od tada sam vječno nesvrstani i ne mislim se nigdje svrstavati. Učili su nas kako nismo ni u NATO, ni u Varšavskom paktu, kako je sve to gamad koja pod krinkom vlastite obrane hoće ratovati i iskorištavati male narode. A mi smo mali narod. Učili su me kako ne treba silom nametati volju, a NATO danas ničemu drugome i ne služi. Svašta su me još učili o NATO-u i ja sam sve to naučio i dobio sam pet! I sad treba da ispadne kako me moja učiteljica krivo učila. Jest da nije baš bila omiljena i prevedna, čak je bila poprilična gadura, ali ne dam ja svoju učiteljicu. I sad trebam kompromitirati tu svoju peticu... e ne može! Pa da mi se Kruno i škvadra iz kvarta koji su svi redom imali trojke smiju. Ma jebo vas NATO!
Ovim putem poručujem da za mene sporazum o ulasku Hrvatske u NATO ne predstavlja valjani čin i kao takvog ja ga ne priznajem. Strani vojnici, pripadnici NATO-a, za mene su okupatori i ukoliko se nađu u našoj zemlji prema njima ću se odnositi u skladu s time. Ako se dajbože nađu u nevolji svakako im neću pomoći da se iz nje izvuku, čak naprotiv. Ukoliko mi se ukaže prilika da im naudim, svakako ću to učiniti, vodeći naravno računa o tome da sam ne stradam s obzirom da se izjašnjavam kao antifašist građanskog tipa, nikako kao heroj. Vjerojatno je da neću moći niti jednoga onesposobiti, ali ću im možda  moći sipati laksativ u kavu... ili barem šmklju. Svakako neću propustiti priliku podmetnuti koru od banane ili pogoditi mrskog neprijatelja šprihericom. Odmah ću ići potražiti šprihericu. Također, svaki moj novčić koji plaćanjem poreza ili davanjem iz plaće završi na bilo koji način u posjedu NATO, smatrati ću otetim i shodno tome koristit ću priliku da oštetim imovinu NATO kada god bude bila prilika, kako bih anulirao svoj materijalni doprinos toj omraženoj soldateski. Dakle, sa radošću ću otkinuti retrovizor sa NATO vozila, postaviti čavle pod gume, baciti kamen u šajbu, zaliti sokom računalo ili bilo što drugo poduzeti u cilju onesposobljavanja žive sile ili materijalnih dobara. Za mene, pristupanje Hrvatske NATO paktu predstavlja ono što je mom djedu predstavljalo pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Potez sa kojim se ne mogu složiti ni u kakvoj varijanti. Jedino što sad nema nekoga tko bi organizirao proteste poput onih 27.marta 1941. Možda zato što su ovoga puta i englezi i švabi i francuzi i svi ostali za to. Osim mene naravno... idem po šprihericu, i naučit malog da smo mi nesvrstani! Nemreš bilivit!
.
NeMresBilivit @ 15:29 |Komentiraj | Komentari: 72 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.