O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, svibanj 10, 2006
Ja stvarno volim žene. A imam i dvije kćeri. Naravno da su iznad svega. Naravno da i kroz njihovu budućnost gledam na položaj žene u društvu. Ali što je previše, previše je. A najviše me boli, ne ovo što ću prenijeti iz 24 sata, nego nedostatak komentara, reakcija, demonstracija, okruglih stolova, Otvoreniog i sličnih aktualnih debatorija...

Dakle, dana 02.svibnja 2006. u 3 kn vrijednom neznamkakodaseizrazim papirnatom proizvodu imena 24 sata, izlazi ispovjest jedne žene o njenoj kalvariji u logoru Omarska. Još jedna od bezbroj potresnih priča o bolesnim umovima i nesretnom vremenu....

Međutim, pored slike te žene, u poznatoj redakcijskoj opremi dotičnog proizvoda, stoje tri povelika broja ispod kojih je kratak tekst kao pojašnjenje što pomenuti broj predstavlja.

Dakle, ispod trećeg broja, koji je usput rečeno 270, doslovno piše:  bilo je zatočenih maloljetnika. Svi mladi bili su, na sreću, muškarci.

Maloljetnika! Dakle djece. I onda ono: na sreću! Nisam nikada primjetio da se između djece pravi polna razlika. Nikada nisam niti u jednom ratnom izještaju iz nadavnog rata, pa još dalje, niti igdje u ikakvome članku o nacističkim konclogorima našao podatak te vrste kada su djeca u pitanju.

Svaka čast pokretu za emancipaciju žena, ali ovo je po meni čista svinjarija. Ali ponavljam, ako pojedinac i može raditi svinjarije, nedostatak reakcije na ovako što ostavlja me tužnim i nijemim. Svaki dan me nešto lupi. i svaki dan sve jače!

Ne mreš bilivit!

NeMresBilivit @ 22:06 |Komentiraj | Komentari: 11 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.