O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, listopad 17, 2008

Čulo se opet. Čuje se godinama. Nekada se opravdavalo ratom, dizanjem morala. Mnogima to nikada nije dizalo moral. Kasnije se lagalo da je riječ o šačici nestašnih. Mnogima to nikada nije bio nestašluk. Tek se nedavno prvi puta iz medija čula osuda danas već zaštitnog znaka utakmica vatrenih, sinkroniziranog povika jedne tribine drugoj: za dom – spremni.... a nakon medija, počeše se oglašavati i institucije.

Ne vjerujem u vladine mjere. Da je vlada htjela, ona bi odavno nešto poduzela. Vlada se samo boji da naslov ovog posta zaista ne osvane u novinama. I baš zato, vjerujem da takav naslov treba osvanuti. Kruha i igara, znali su to još i stari rimljani, a i još stariji grci. Kruha uzeti narodu bilo bi preokrutno, ali igara... preživjeli bi. Ljudi toliko vole vatrene i toliko se poistovjećuju s njima da nema sigurnijeg, bržeg i efikasnijeg načina za eliminaciju fašizma od uskraćivanja navijačkog užitka. Kad se samo sjetim na šta liči grad, automobili, kafići kada se igraju velika prvenstva. I kada samo zamislim šok koji bi nas snašao da nam to naprasno oduzmu. Bez borbe. Ovakvi vatreni nisu moji vatreni. Moji vatreni, osim što bi zabijali golove, bunili bi se protiv ovakvog iživljavanja, i verbalno i gestom. Moji vatreni stali bi na terenu kao ukipljeni kada bi se masovno uzvikivalo da treba ubiti srbina i ne bi se pokrenuli dok ne bi prestalo. Pa makar primili gol. Svojim gestom oni bi u tom momentu dobili utakmicu. Utakmicu važniju od svih koje su igrali. Utakmicu za bolji i humaniji svijet. Utakmicu sa gomilom koja vrijeđa cijeli narod. Prvenstveno naš narod. Utakmicu za koju smo mislili da je završena čestrespete. I koja u civiliziranom svijetu i jest završena. Ali nije kod nas...

I zato, svaka mjera koju će vlada poduzeti biti će samo trenutačno efikasna. Ako! Bez obzira što se jednako kao i svi ostali veselim uspjesima repke, ne mogu ne reći da me još više žaloste ovakve stvari. Jer utakmica završi, a svijest o tome gdje živimo traje.Traje i strah, i bojazan, i nelagoda. I sram, težak i golem sram! Iz tog razloga vjerujem da je ostvarenje vijesti iz naslova najbolji i najbrži način da završimo priču sa domom i spremanjem i da konačno, kako priliči dobrim domaćinima, pospremimo svoj dom, Hrvatsku.

.

NeMresBilivit @ 17:34 |Komentiraj | Komentari: 168 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.