O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, srpanj 4, 2006
 
Coca cola, Microsoft, Raiffeisen, Siemens, Metro ........... ili bilo tko od mamuta sa zapada ljute našu radničku klasu! Al ne ljute naše managere!
Pisao odlični novinar i još bolji bloger Junkyarddawg o Bistri, i da je bojkotiramo, jer nam ameri prodaju našu vodu i odnose profit.. Je a kaj bi ti? Da ti njima prodaješ njihovu vodu? I da profit iz Amerike donosiš vamo?
 
E pa radnička klaso, novinari, i ostala poštovana publiko!      (ovo ko proglas)
 
Kao prvo, vi niste više niti radnička klasa, niti novinari , publika doduše jeste, ali nikako ne poštovana! Vi ste najniži oblik najamnika, koji je još Marx opisivao, a Engels objašnjavao, samo što vi to nikada niste čitali jer vam je bilo dosadno! I jest dosadno! Ali i poučno! Dakle, svi ste vi, ili vaši roditelji, glasali za to da budemo kapitalističko društvo! To je činjenica! Izgovori tipa da je naš kapitalizam tranzicijski, da nije to kao u Njemackoj, Americi ili Švedskoj su bedasti, pa naravno da nije, ipak smo mi kolonija. Tko je drugačije mislio, taj nije mislio, nego srao! Dakle najamnici, nemojte se buniti, osnovno pravilo kapitalizma je ko jači taj kvači! Koliko para, toliko muzike! A svi vi ste mislili da ćete vi biti kapitalisti! Brus! Meni, odmah da kažem, nije loše i ne žalim se, iako sam ja bio protiv! I ja sam doduše najamni radnik, ali bolje pozicioniran. Ljuti me to što ne razumijete da ste dobili što ste tražili, a ako niste znali što tražite to je vaš problem! Ne trpam ja Junkyarddawga u taj koš, on je mlad i ima onu pozitivnu buntovnu crtu, ali mu fali malo iskustva! U njegovom pozivu na bojkot, fali jedna karika.......... kao prvo, uskoro će sva naša voda biti njihova, jer će sve kupiti, a nije baš za umrijet od žeđi, nije neka lijepa smrt.....  kao drugo gdje idu novci i od nazovi naših firmi? U banke! A ima li još koja naša banka? Sic! Svi ćete sve duže raditi, sve više ćete se osjećati izrabljivani, sve ćete biti otuđeniji i od drugih i od sebe, sve ćete biti deblji i nemate se pravo buniti, posebno što se ja ne bunim, a zbog vas, demokratske veeeeelike većine živim u takvom kapitalizmu iako to nisam želio! A kapitalisti, poput Matije Babića, će voziti skupe aute, zajebavat se po cijeli dan, vi ćete im se javno uvlačit, a u sebi ih mrziti i pljuvati, uvjereni da ste vi sposobniji od njih, jer dis vidio veće seljačine ........ ma u pravu ste, vi ste uvijek u pravu, al ste i dalje tamo gdje ste bili.
 
I sada će me opet neke radnice sa blagajni napast, i neke čistačice i neki niskopozicionirani radnici, da sam ofca, da sve gledam kroz novac, da sam jadan i slično, ma nemaštovito vrijeđanje. Al ako će im to pomoći da izbace frustracije, samo neka izvole! Ja ću im svejedno i dalje biti šef! Jer su oni to tražili! Nemreš bilivit!
.
NeMresBilivit @ 14:08 |Komentiraj | Komentari: 79 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.