O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
subota, srpanj 19, 2008

Primjećujem kako se medijima sve više provlače pojave razne, za koje ne vidim razloga da se uopće pojavljuju. Ima tu faca koje su ubile bližnjega svoga pa odrobijale, dal s pravom ili ne, ima tu lica koja su trpali u ludnicu, pa ih izvlačili, dal s pravom ili ne, ima likova koji su suđeni kao zločinačka organizacija pa oslobođeni, dal s pravom ili ne... Takvi bi trebali tek u crnoj kronici osvanuti, dal s punim imenom ili samo inicijalima, ali ništa više od toga. A sve te pojave zauzimaju znatno mjesto u raznim novinama, teve emisijama, u magazinima i na internet portalima, u radijskim talk-show-ovima... A ja ne znam čime su to te pojave zadužile široke mase da bi njihovi životi bili tako pomno podastrijeti i da bi se oni, tako redovito, pojavljivali u našim životima. Dal ubojstvom muža u samoobrani, dal orgijanjima s kokainom u pozadini, dal navodnim krijumčarenjima istoga uz pokoju ispaljenu zolju na slučajnog prolaznika?

Ima tu još hrabrijih likova. Recimo onih koje su hvatale pijane glumce pa ostajele trudne i onda se promovirale kroz alimentaciju. Ili najhrabriji među njima, onaj koji je hvatao istospolne primjerke, pa zahvaljujući samo tome počeo zaposjedati medije po svim pitanjima, samo što ga i za očekivani urod kukuruza nisu pitali. Čak je dobio i teve angažman na nekoj televiziji pa ima čovjek svoju emisiju. A jedina referenca  mu je što više voli muške od žena. Ja se kao deklarirani ženskaroš osjećam pomalo inferiorno.

Svojevremeno sam imao žestokih problema pri rastavi braka pokušavajući dobiti skrb za svoje troje djece. Imao sam na vratu neke odurne spodobe iz Centra za socijalnu skrb koje su mi smještale sve što se može zamisliti i ponešto što se ne može, gomilu raznih udruga pokrenutih od strane bivše suprige koje su pokušavale mene, ali i klince prikazati monstrumima i strpati ih u dom (!!!) a sve samo zato što su se djeca žalila na ponašanje majke i izričito željela živjeti sa ocem. Kako znam nekoliko važnih ljudi u medijima, u to sam vrijeme imao s njihove strane određeni pritisak da dam u javnost sve sto se događa i da probam na taj način zaštititi svoje klince, odlične đake i uz to vrhunske sportaše sa pregšt medalja sa državnih i međunarodnih prvenstava. Ja ipak nisam to htio i eto riješilo se onako kako se i trebalo riješiti, sve optužbe i podmetanja raskrinkana su na sudu. I nastavismo živjeti kao i sav normalan svijet, tamo gdje i spadamo, u anonimnosti. A možda sam i ja, da sam poslušao glavnog i odgovornog jednih velikih novina ili pak jednog urednika televizije, mogao biti celebrity... jedan od onih koji ništa pametno nisu napravili da bi ušli u tuđe živote.  Nemreš bilivit!

.

NeMresBilivit @ 02:06 |Komentiraj | Komentari: 137 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.