O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
utorak, svibanj 16, 2006


Sjedim na terasi kafića i pričam s tipom, biznis, kada odjednom on prekide razgovor i pokaže mi neku djevojku. Da i? Pitam ja ko je ta, a on kaže da ne zna. Pa šta mi je onda pokazuje? Ma jesi vidio to tijelo?


E kada počnu ti razgovori, smrači mi se. Ne, NISAM vidio to TIJELO.  Nisam vidio ni te noge, ni te sise, ni tu guzu, ni tu djevojku, ni neku drugu.... ništa nisam vidio poslovni partneru, jer mi se od tebe smrklo, pa nisam vidio ni da mi je gad od konobara podvalio prljavu čašu, jebala ga voda, da ga jebala.  Još u školi su mi frendovi išli na živce sa spikom tipa: - koja ženska! Moš si mislit koja!

Ako i vidim djevojku prvo mi zapadne za oko po faci, po tome što je rekla, po pokretima, mimici, gestama, ponašanju, pa mi tek onda možda padne na pamet da je gledam i kao objekt.. A iskreno, nikada ja nisam prvi u društvu primjetio „komada“. Valjda mi nešto fali, fakat me to ne zanima, takav pristup ovozemaljskome. I onda ja ispadam maltene peder, nenormalan, papak nedovoljno muško. Kao ne cijenim žensku ljepotu! Ja ne cijenim! A vi to na kilo, jel! E pa nije da me pogađa takav mlitavi renome, ali se pitam da li stvarno nešto samnom nije u redu. Ili barem po običaju. Ha?

 

NeMreš Bilivit!P.S. Inače, htio sam prvo proširit listu vas koje ne podnosim, al mi je onda ovaj tip digao živac, pa ste eto još neko vrijeme ostali nazakačeni! Drugi puta!

NeMresBilivit @ 15:28 |Komentiraj | Komentari: 41 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.