O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
petak, kolovoz 18, 2006
 
Čitao sam nedavno, netko piše, o borbi među spolovima! Vječnoj! Dinamičnoj! Nedovršenoj! Neizvjesnoj! Ajme majko!
 
Uzeo sam literaturu i potražio........ pa internet konzultacija..... i ništa! Upišeš recimo ..... „legendarne bitke“ i dobiješ sve............... Sutjesku, Little Big Horn, Oraga i Curiaga, Mongole na Grobničkom polju, Waterloo, Aleksandra Velikog, Marnu, samuraje, Alamo, Kosovo, pa čak i „legendarne Brazilce iz bitke za fudbalsku krunu sveta“. ... ma sve ima , ali bitke spolova nigdje. Mislim si koja je to vječna borba, a ni jedne bitke za pamćenje nema! Mora da je neka mlaka! I nevažna. Ili možda izmišljena. Pa mi zato i promakla.
 
Dakle, razumijem ja da se treba boriti protiv mnogih! Recimo protiv četnika, pa recimo protiv ustaša, pa onda švaba, turaka, amerikanaca, indijanaca, kauboja, terorista, buša, francuza, hajduka, pa protiv izraela, protiv hezbolaha, protiv kartažana, protiv rimljana........... naravno sve ovisi kada se bori i sve ovisi tko se bori!
 
E pa onda mito recimo......... ili korupcija dapače, pa krminali raznih vrsta, pa kuga i kolera ili njihove modernije verzije, a ni borba protiv zagađenja nije za bacit, ah ti dimovi i plinovi i te rupe ozonske......
 
Ponekad čak dobijem želju da se uključim u neku od istih, dobro protiv švaba baš ne bih, to me strah, a i dugo nas već ne napadaju, al protiv tih bolesti može, znanost je dovoljno odmakla da to nije više tako opasno, a možeš se boriti i na način da daš dobrovoljni prilog.... i protiv mita bih se borio, tim prije jer mene nitko ne podmićuje, pa mogu fakat biti neopterećen u toj borbi, a o zagađenju da ni ne pričam.........
 
......... a ono...... borba medju spolovima....... ma daj nemoj me, ne želim se boriti protiv spola.....!


p.s. moje mišljenje:

najbolji komentari na prošli post stigli su (ravnopravno, kronološki) od:

komentiraj od 15.8.2006 16:56:45 (prvi komentar, kratak)
cat_women
.
NeMresBilivit @ 10:02 |Komentiraj | Komentari: 78 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.