O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, lipanj 19, 2006
 
Preživjeli sa nekoliko blogerskih kava, prepričavaju tu na Blogeru dojmove odnešene sa istih. Onda komentiraju kako su doživjeli pojavu onih koji su do tog momenta za njih bili tek gomila manje više uobličenih slova, pa zaključuju, uglavnom, kako su ih svi pozitivno iznenadili, kako smo svi mi zapravo super i kako ćemo se ponovo nać! Ma nećemo, možda još jednom, iako i to sumnjam. Ali nije to bitno. Ja nisam ništa pisao o tim kavama. To je zato što sam preglup da Vas skužim na kavi. Pa kako mogu znati da se na kavi niste jednako pretvarali kao i na blogu. Zar se ne može sat, dva glumiti? Ja mogu! I kako sada da napišem da mi je ovaj ili ova simpa, da je baš cool, da su svi super ili zakon i da na kraju rečenice još stavim i lol? Ne mogu ja to tako, meni treba malio više štofa. Recimo kada bi se organizirao blogerski bungee jumping. Pa da vidim ja jednu od onih koje imaju sto kila kako skače sa mosta u ponor.... jel bi onda držala do svog sigurnog nastupa i zajebantskog imagea koji fura po blogu i kavama ili bi se usrala i iskolačila oči? Gdje je nestao osmijeh? Jel bi joj onda svi bili simpatični i ona nama? Ili rafting! Pa kada krene onaj gumenjak niz vodu, a ti izgubiš osjećaj kontrole, i nekako te priroda uzme u svoje ruke, jel bi se tada oni tipovi sa lijepim frizurama držali za čamac onako sigurno kao za kriglu ili bi grčevito stezali sve i svakoga oko sebe pokušavajući sačuvati živu glavu, bez želje za ostavljanjem dojma, tek da gaće ne napune! Gdje je nestao onaj frajerski mig? Jel bi tada bili društvo za opet? A nakon toga možemo i na kavu!
E kada Vas u nekoj takvoj situaciji vidim, onda ću se ja usuditi pričati o vama. Pa makar i lijepo! Nemres bilivit!
.
NeMresBilivit @ 09:30 |Komentiraj | Komentari: 37 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.