O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
ponedjeljak, rujan 1, 2008

Nije ovo tekst o politici, ovo je tekst o mojoj bivšoj ženi. Kako je NeMresBilivit.bloger.hr počeo tekstom o problemima sa njom, mnogi me neprestano pitaju je li to završilo i kako, pa eto da i to objelodanim.

Neki dan Rusija digla glavu i napakostila zapadu. I još poručila da se drži principa svojih zapadnih partnera i da na tome tragu priznaje pokrajine koje su na referendumu odlučile o samostalnosti. Kina je u Pekingu samo za politički nepismene napravila sportski spektakl. Za imalo vješte u iščitavanju poruka nema mjesta sumnji da je Kina poručila svijetu kako namjerava preuzeti vodeću ulogu u oblikovanju planete slijedećih koznakoliko desetljeća. Uostalom, nakon stotinu godina SAD od ove godine više nije najveća industrijska sila svijeta, Kinezi su preuzeli primat, a Britanaca, koji su u 19. stoljeću bili najveći svjetski proizvođači već poduže nigdje nema. Osilili se zapadnjaci, izgubili doticaj sa stvarnošću, pa se bahatili, pa pretjerali. I opet je taj Balkan krivac za svjetske poremećaje. Tu je zapad brusio svoju samovolju, podržavao jedne, pa onda druge, na kraju treće i sve to bez ikakvih kriterija, tek da pokaže kako može što mu se prohtije. A kada je na kraju priznao i pokrajinu kao državu, ne uvažavajući prigovore Rusije koja je i sama zainteresirana za veliki broj takvih slučajeva, bilo je pitanje trenutka kada će reakcija drugog dijela svijeta uslijediti. Ali to nije trenutni inat, to je početak konačnog rješenja za slijedeće duže razdoblje... tako često nazivano novi svjetski poredak. Zapad će se morati pomiriti sa novim svjetskim poretkom. Ali njegova uloga biti će bitno drugačija od one koju je sebi namijenio. Ako je mislio biti žandar, zaboravio je da i nad žandarom žandar ima.

Rekoh na početku da je ovo tekst o mojoj bivšoj ženi. Ona je zamislila postaviti stvari onako kako njoj odgovaraju.  I nije prezala ni od čega da svoje zamisli ostvari. Služila se svim i svačim, ucijenjivala, prijetila i podmetala, prvo klincima, pa onda meni, da na kraju ne bi prezala niti od lažnih svjedoka u optužbama da seksualno zlostavljam svoje kćeri. Tražila je ne samo skrb nad svo troje klinaca, nego i da se meni zabrani kontakt sa njima! Imala je iza sebe ženske udruge, institucije sve redom, vraga crnoga osobno, angažirala je najpoznatiju odvjetnicu obiteljskog prava... Klinci su dobre dvije godine maltretirani od strane institucija, ja sam cijeli taj show opasno platio zdravljem i šetnjom po ivici života više od pola godine, što je ona iskoristila za još jedan pokušaj da strpa djecu u dom... jer sam ja eto bolestan pa neću moći dobro brinuti o njima. Ali... na kraju joj nije pomoglo čak niti to da kao učiteljica radi sa djecom. Od svega što je zamislila, nije dobila ništa. Klinci su je prezreli i ne žele niti znati za nju. Umjesto meni, kako je ona zamislila, sud je njoj zabranio kontakte sa djecom !!! (prijedlog sudskih vještaka), izračunavši joj pride pozamašan dug zbog neplaćanja alimentacije i tako je sve to privedeno kraju. Komentaranje presude više nije proskribirano jer su odbijene žalbe (žalila zbog alimentacije!!!) i pečat pravomoćnosti je udaren! Eto...

Razlika između nje i zapada ne postoji... osim što je je ona sa istoka. Ali nije ključ u stranama svijeta, ključ je u količini zloće... Čak ni sa alkoholom  ne valja pretjerivati, a kamoli sa zloćom!

Nemreš bilivit!

.NeMresBilivit @ 08:12 |Komentiraj | Komentari: 168 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.