O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
srijeda, svibanj 17, 2006


E nije da nije, al ste ga zasrali! Nisam ja manijak koji će vas tek tako otpiliti, ali sam stvarno pokušao opisati sve vas i ono što mi kod vas smeta, pa i po cijenu da vam se zamjerim. A vi se ko pravite blesavi. Nisam ja! Nisam na časnu riječ. Ma dobro možda ti i nisi, ali onaj do tebe je. I onaj do njega isto. Ali vi ko jedan. Mi nismo! Ko djeca kada razbiju prozor, pa uglas.


Ma dobro jebemu s kim ja živim? Sa vanzemaljcima, sa pokojnicima, sa plastičnim lutkama, sa likovima iz knjiga, duhovima, životinjama, filodendronima, origamijima? Ha?

I ono najljepše, cure su me najviše nahvalile. Sad bih ja trebao biti gentleman-pizda-mudar-taktičan pa biti zahvalan-ponosan-prepotentan-samozadovoljan! Ko Takeaway!

E neću, pa makar mi fakat godi, pa makar svršavam na te komentare, pa makar sam vam stvarno zahvalan, pa makar promijenile mišljenje i rekle da sam đubre. Znam da lažete, samo ne znam ko laže. Svi ste se našli među likovima koje ne podnosim, ali nećete priznati jer nemate muda (dobro, kod žena je to i anatomski nedostatak). SVI! Osim jednog ili dvoje! Možda!

Ma koji sam kurac pisao, ako ste svi tako divni! I što sam dobio takve komentare ako nema takvih tipova i tipuskinja. Ili sam u pravu kada sam pisao ili nisam. Nema treće! A vi tvrdite da niste vi takvi, ali je moj tekst super. Daj ne kenjajte. Sve vas volim, nisam ja baš toliki manijak, samo ne volim preseravanja. Uostalom ja samog sebe prepoznajem u onom tekstu na bar deset mjesta! A ipak ne mislim da sam loš. Al vi bi bili savršeni, nabijem vas na savršenstvo!

 

NeMreš Bilivit !

NeMresBilivit @ 09:15 |Komentiraj | Komentari: 22 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.