O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog
subota, svibanj 20, 2006Dovela ga mala u kuću. Mrtva hladna. - Ovo je Alen! Jel imaš kakvog posla u gradu, mi bi malo gledali filmove. E, i nema niš za piti, ak ti nije bed, ostavi mi 200 kuna, riknućemo, ova klima je out, trebao bi zvat onog tvog Kordića da nam postavi novu! Pusa tatice moj najdraži! Cmokić!

- Kao prvo Nataša, kaže se: dobar dan ili zdravo ili barem bok. Kao drugo, dođi malo ovamo, trebam te nešto. Alene, sačekaj malo, sada će Nataša.

Dovučem je u sobu i onda sve po spisku, kao prvo koji je to bilmez, na šta liči, pa onda koga je pitala da ga dovede, pa ko je ona da određuje kada ja imam posla, pa jel zna ona koliko je 200 kuna i što će joj toliko, a tek klima šta fali staroj, osim što radi samo grijanje, uostalom dok je pod mojim krovom poštovaće moja pravila .......

 

Ufff, jesam se zadiho od nabrajanja. Tako bi otprilike moglo, jednoga dana, izgledati to prvo suočavanje mene sa groznom istinom da se tamo neki dripac petlja oko moje kćeri. Barem tako pričaju tuđe kćeri. I mame, ponekad. Tata nikada ne shvaća da mu je kćer odrasla. Sve dok ne zatrudni. I dok ne treba izvadit lovu za svadbu. Onda shvati, ali tada to ionako više nije važno.

 

Sada ovdje treba stajati rečenica kojom ću ja izričito tvrditi da se neću tako ponijeti, da ću ja biti sušta suprotnost, da ću razumjeti da ona više nije curica, nego djevojka i da ovo i da ono... Ali neću reći. Reći ću samo da taj krov nikada nije bio moj nego naš i da se pod našim krovom svi dogovaramo. I ne bude uvijek po mom. To je već dobar uvod! A i to što mi je palo napamet o ovome razmišljati, uliva nadu mojim kćerima!

 

Nemreš bilivit!


NeMresBilivit @ 20:56 |Komentiraj | Komentari: 62 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.