O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog - srpanj 2013
utorak, srpanj 9, 2013
 

Nedavno je ministar Slavko dobio spor protiv grada Rijeke, spor koji se vukao nekih četrnaest godina, još od vremena kada je lično on bio gradonačelnik iste te Rijeke, dakle dobio je spor protiv samoga sebe. S punim pravom ministar Slavko može reći da je zajebo budalu, iako, mogao bi i gradonačelnik Slavko reći da ga je zajebala ona bitanga i pokvarenjak. I obojica bi bili u pravu.

Dakle, budala, bitanga i pokvarenjak nasuprot Slavku. Ali, Slavko se ne da. Nije se nikada dao, ni kao gradonačelnik, a kamoli kao ministar. Neće se taj dati ni u Remetincu, ako je vjerovati prognozi Matije Babića.

Danas Slavko, ovaj ministar, o njemu je riječ, uvodi fiskalne kase. Nemilosrdno se digao protiv utajivača poreza, protiv rušitelja hrvatske države, protiv lopova koji oštećuju budžet. Kada je najavljivao tu epohalnu dosjetku koje su se sjetili još samo bosanci, srbi i Rusi (iako su se srbi u međuvremenu prestali sjećati), pominjao je milijardu kuna više koje će ubrati, zahvaljujući fiskalizaciji. Doduše, mjesec dana kasnije već je maznuo 400 milja, pa je pominjao tek 600.000.000 kuna, da bi koji tjedan kasnije protraćio još 200, pa je na kraju koncem januara ostalo tek nekih 400 milja kuna koliko je tvrdio da če ubrati više nego lani. U međuvremenu, šapnuli su mu da ovo nije Jugoslavija 1985. pa da se ugostitelji preko noći bogate, da se nalazi u Hrvatskoj skoro trideset godina kasnije i da tu veliki broj ugostitelja propada u roku godinu, dvije, da lokali prelaze iz ruke u ruku i da će ih se barem trideset posto zatvoriti ukoliko ostane pri svom. Naravno rekli su mu i da to znači deset do 15 soma ljudi na burzi, toliko manje doprinosa i toliko više izdataka za nezaposlene i... Slavek je na brzinu, ni ne znajući, napravio harakiri objavivši kako se porez u ugostiteljstvu spušta na deset posto i tako riješio problem masovnog zatvaranja kafića. Nije naravno mogao priznati zajeb, jer ovaj Slavko je od samog početka teksta tvrdoglav, nego je to obrazložio time da će naš turizam sada biti konkurentniji: manji pedeve, manje cijene, veća konkurentnost. U toj silnoj žurbi, ovoga puta nitko ga nije podsjetio ono za Jugu i 1985. i to, i da u kapitalizmu nema logike da će cijene biti manje zbog manjeg pedevea. Tako se Slavkova teorija već na prvom koraku pokazala glupom: cijene nisu pale.

Kako elementarna matematika kaže, ako ti je ulazni pedeve 25 posto, a izlazni 10%, onda ti prodajne cijene moraju biti preko dva puta veće od nabavnih da bi bio oko nule sa pedeveom. Rijetko koji ugostitelj ima više. A kad uračunaš još i režije, servise, kupovinu inventara, plazme, terase i slično, što se sve plaća sa 25 posto PDV-a, ugostitelj može završiti mjesec i sa preplatom poreza, to jest Slavko mu je još dužan lovu. Ni to Slavku nisu rekli, pa je zato jako ponosan na to da su ugostitelji prijavili veći promet nego lani. No, zato ni za živu glavu neće reći koliko su poreza platili. Tek je priznao, nakon pola godine, da se budžet baš i ne puni kako je zamislio. Matematika to zna od momenta kada je objavio svoje planove, ali Slavko nije u školi bio baš dobar s matematikom, štrebao jest, ali shvatio nije. Ne shvaća ni danas. Zato i jest izgubio spor u kome je izračunao gubitak grada čiji je bio gradonačelnik. Pao je na najjeftiniji štos: tužio je državu za gubitak nastao sporošću sudskih procesa, a ubio ga je najsporiji proces. Nije naime računao da će skotovi iz države odugovlačiti sve dok on ne promijeni stranu, pa makar mu trebalo i 14 godina i da će na kraju on svakako morati popušiti, pa makar i samome sebi. Slabo računa taj Slavko.

U međuvremenu, Slavko je naručio reklame na teveu, pa sve udara sentiment kod onog priglupog dijela građana, mameći ih da igraju nagradne igre i šalju račune, tepajući im kako svi moraju plaćati zdravstvo, obrazovanje, penzije i da zato on traži da mu za džabe budu špijuni, da bi tek koju minutu kasnije u Dnevniku rekao kako se budžet puni slabije nego je računao i kako ne samo da nema ništa od milijarde, niti od 600, pa čak ni od 400 milja kuna, nego još i fali. A kako fali kad su fiskalne kase tu, kad je prijavljeno i do 40 posto više prometa nego lani? Gdje je lova? S obzirom na fiskalizaciju, lova je definitivno kod Slavka. Dakle Slavko je maznuo lovu. Ne doduše onako kao Sanader, za sebe, nego ju je ukrao svojom nesposobnošću i neznanjem. Oštetio je budžet Republike Hrvatske inzistiranjem na rusko-srpsko-bosanskim dosjetkama. Ovih dana našao je krivca i za to: kumice s placa! Doslovno je rekao da su najveći generator sive ekonomije tržnice. Sad će i njima doskočit s kasama. Neće se nitko bogatit na grincajgu i domaćem siru. Bogatiti se može samo na uvoznom siru i onim mrkvama što su sve iste. Onim kakve se prodaju na Konzum placu, Interspar placu i Lidl placu. Jebeš Dolac. Zastarjela priča.

Jučer slušam njegovog emisara iz Porezne uprave, nekog Lozančića, kako na teveu priznaje da te love koju su sanjali nema, ali kaže, ugostitelji će dobro zaraditi pa će onda platiti porez na dobit i država će profititrati. Kao i svaki puta do sada, i mala beba zna da nije tako. Doduše, Slavko nije mala beba, možda je to problem. Možda zato ne zna da će ugostitelji dobit investirati prije oporezivanja u svoje lokale, u robu, u sponzorstva i dobiti biti neće. Slavko je u svom lovu na vještice zaboravio jednu stvar: glavni cilj je prikupiti što više poreza, a ne tjerati mak na konac. Glavni cilje je moći financirati zajedničke potrebe, a ne postići pod svaku cijenu da ih svi plaćaju. To je cilj nižeg prioriteta. Ispao je smiješan s neostvarivim budžetom čiji je rebalans radio već nakon tri mjeseca ove godine, ispao je smiješan s kretenskom najavom o rastu BDP-a od 1,8 posto i bolesno bezobraznim obrazloženjem da će ga pogurati investicije u privatnom sektoru, ispao je smiješan s drsko neznalačkom najavom povećanja poreznih prihoda zbog fiskalizacije i ispadat će i dalje smiješan iako građanima do smijeha biti neće. Sve ove nedopustive promašaje aktualnog ministra najavio sam na stranicama Vlade i njihovoj facebook stranici pod punim imenom i prezimenom odmah kako je koja odluka bila najavljena. Nije mi zadovoljstvo što sam bio u pravu, naprotiv, tragično je to. Unatoč tome ne mislim da sam kvalificiran za ministra financija. Slavko naprotiv, očito misli da jest i djeluje. Na našu nesreću, djeluje po sistemu „Mirko pazi metak“, a onda se čudi da je metak pogodio Mirka i da mu nitko ne kaže „Hvala Slavko“.   

Jedno je ipak Slavko propustio. Ima jedan biznis s gotovinom koji je ostao nepokriven, a koji bi uskoro mogao procvjetati. Dakle, Slavko, svakako razmisli o fiskalnim kasama za prosjake. Zahvaljujući tvojim mjerama, taj posao bi vrlo skoro mogao imati veliku ekspanziju i ako se ne uvedu fiskalne kase, to može biti sljedeći generator sive ekonomije. Zamisli koji rusvaj s gotovinom može napraviti narod koji si otjerao na prosjački štap! Kad počnu svi prositi, to će gomila gotovine teć ulicama mimo nadzora porezne uprave. A to se ne smije dozvoliti, svi moraju plaćati za primjerice školstvo, pa i prosjaci. Ako su oni mogli pozavršavati fakultete besplatno, e onda moraju to vratiti plaćanjem za školovanje budućih prosjaka. Inače  nije fer.

.

NeMresBilivit @ 07:22 |Komentiraj | Komentari: 38 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.