O malim svinjarijama i ponešto lijepo
NeMresBilivit
Tour d´Blog

j u n k y a r d d a w g

htio bi biti dežulović
► m i s l i   d n e v n i k
neće zajebat
► v i o l a n t e 2 2 2
jasno je zašto je
obožavam
s a m o - n i n a
traži i pronaći će
slucajnenuspojave
prototip koji ide u seriju
w h i s p e r e r
kao ja
b a g r e m - p r u t
tko zna - zna
p o k o s n i c a
to je za mene, onako baš!

k o l i b r a
još nešto za mene
...
n i s a m j a
ne bi smetalo da jesam

l o s t w a y s
tako nekako zamišljam
svog buraza kog nemam

m a r l a
čak je i mene uspjela
zainteresirati za modu


Pisalo se nekada...
Definitivno odustajem od
Ja nisam u N A T O !!!
Zašto meni ne smeta
     Jakša Cvitanović Cvik
Božić sa Michelle Obama
 Muškarci su nasilni i
     točka! Ustvari uslkičnik.

 Ukida se B l o g e r.hr!!!
 V a n   s   p a p o m ! ! ! 
 O d  s a d a  g o v o r i m
      s r p s k i  ! ! !

 Sve po spisku... sad dal
      Mesiću il Sanaderu...
      s v e j e d n o !
 R a s p a d   o b i t e l j i
      2. d i o

 R a s p a d   o b i t e l j i
      1. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      definitivno!

 Tata ti jugonostalgičar,
      2. d i o

 Tata ti jugonostalgičar,
      1. d i o

 U  v a š i m  g o d i n a m a
      j a  s a m  f u k a o !

 Jedini pravi   p r o b l e m
      Hrvatske su  H r v a t i !

 Svim kučkama svijeta!
 N  e m a   B o g a ! ! !
 O v o  j e  r e k l a m a
      z a  K o n z u m
!
 O t k a z !
 M a j m u n   majmunski
      ž i v o t    s l a v i

 N i s a m   j e b o ,
      č a s n a   r i j e č !

 O p e t   n i s a m  u  modi
 A j m e !   M o j a   k ć e r
     i m a   d e č k a !

 D a   l i   s a m
     d o v o l j n o   m u š k o ?
 M i l i t a n t n i   p u š a č
 Ne  p r i h v a ć a m  svoje
      m i š l j e n j e ! B a r  n e
      j e d n o g l a s n o !

 D a   č u v a m   ž i v c e ?
     Za KOGA ?
 O d l u č i o   s a m   s e
      s v i m a   z a m j e r i t i !

 Z a š t o   t e s t o v i   I Q
     n i š t a   n e   v r i j e d e?

 A k o  m i s l i t e   d a  j e
     K o l o   s r e ć e   s a m o
     d o b r a   z e z a n c i j a...

 
Blog - prosinac 2013
petak, prosinac 6, 2013
 

Nevjerovatan obrat desio se na današnjoj presici održanoj u povodu skorog početka 10. Festivala filmova o ljudskim pravima (10. Human rights film festival) koji će od 08.12. pa sve do 14.12. 2013. biti održan u kinu Europa. Novinarima je predstavljena PiaR ekipa koja je bila zadužena za promociju festivala, među ostalima i najeksponiraniji članovi tima koji je uspio neposredno pred početak festivala problem ljudskih prava dovesti na naslovnice svih medija u Hrvatskoj i unatoč katastrofalne ekonomske situacije, natjerati kompletnu naciju da razgovara isključivo o ljudskim pravima. 

Tako je okupljnim novinarima Joe Šimunić ispričao kako je sa oduševljenjem prihvatio molbu organizatora da sudjeluje u promociji festivala i kako mu je bilo osobito zadovoljstvo dati svoj doprinos borbi za ljudska prava, baš ukazivanjem na problem manjina, a poglavito Srba. Davor Šuker je dodao kako su danima smišljali tu akciju i kako su se Damir Vrbanović i Drago Ćosić dosjetili da u akciji koriste i volontere na tribinama, kojima je Šuker besplatno podijelio karte, ali uz uvjet da prate Šimunića i tako pomognu dolasku problema ljudskih prava na naslovnice medija.

U ovoj neočekivano uspješnoj ekipi našao se i Vlado Iljkić koji je rekao kako je cijela akcija oko ćiriličnih tabli u Vukovaru pažljivo osmišljana i kako je, osim što je najduže trajala, bila i najuspješnija. Najviše se o njima pisalo i izvještavalo - rekao je – a bili su i najdojmljiviji. Ujedno je prenio pozdrave odsutnog Tomislava Josića, koji je bio spriječen prisustvovati ovoj presici jer je otišao u SAD primiti, kao najbolji komercijalist, godišnju nagradu kompanije Hammer, najvećeg svjetskog proizvođača čekića.

Na kraju se prisutnima obratila, i najvećim je pljeskom dočekana, Željka Markić, žena koja je prema mišljenju svih prisutnih boraca za ljudska prava, novinara i ljubitelja filma, besprijekorno odradila sam finiš ove reklamne kampanje i uspjela učiniti ono što do sada još nikome nije uspjelo: Hrvatsku dovesti u poziciju da ne raspravlja ni o čemu osim o problemu (ne)poštovanja ljudskih prava.

Organizatori su priznali da ni u snu nisu očekivali ovakav uspjeh kampanje, pa je festival organiziran u neprimjereno malom prostoru kina Europa, ali su poručili da za slijedeću godinu planiraju projekcije preseliti u Arenu.

Update: Niti sat vremena nakon presice, na službeni mail fastivala počele su pristizati ponude velikih svjetskih kompanija za angažmanom PR agencije ŠIM team (Šimunić-Iljkić-Markić). Među ostalima, za njihove usluge ineres su pokazale i vlade nekih zemalja, pa je tako zamijećen i ozbiljan interes Vlade RH.

(Izvor: moj otac)

 

.

NeMresBilivit @ 13:10 |Komentiraj | Komentari: 27 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.